Nájem a prodej pozemků

Publikováno: 15.10.2019 Autor: Křemenák Petr

Název životní situace

Nájem a prodej pozemků

Základní informace k životní situaci

O nájmech či prodejích pozemků rozhodují orgány města Rumburk. Nájmy i prodeje pozemků jsou zveřejňovány, dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, na úřední desce v digitální i analogové podobě – do tohoto zveřejnění si může kdokoliv podat přihlášku a nabídku. O nájmu pozemku rozhoduje Rada města Rumburk. O prodeji pozemku rozhoduje Zastupitelstvo města Rumburk.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnická nebo fyzická osoba starší 18 let.

Co musí obsahovat žádost o nájem či prodej pozemku?

Jméno a příjmení žadatele, adresa, kontakt (telefon, e-mail), číslo pozemkové parcely, katastrální území, snímek z katastrální mapy, účel nájmu či prodeje. Žádost lze doručit osobně na podatelnu MěÚ Rumburk, e-mailem nebo poštou.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

MěÚ Rumburk, odbor majetkový (Z. Vachtová, K. Koštrnová); v úřední dny tj. v pondělí nebo středa od 8:00 hod. - 17:00 hod. nebo po telefonické domluvě mimo úřední dny/hodiny tel: 412 356 269, 412 356 272.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.