Taxislužba

Publikováno: 23.10.2019 Autor: Křemenák Petr

Základní informace k životní situaci 

Zapisují se a vyřazují se vozidla v evidenci vozidel taxislužby a vydávají se výpisy z této evidence.
Uděluje se a odnímá oprávnění řidiče taxislužby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat/podat žádost apod.

Dopravce v případě zařazení, či vyřazení vozidla v evidenci vozidel taxislužby.
Žadatel v případě žádosti o oprávnění řidiče taxislužby a vydávání průkazu řidiče taxislužby.

Podmínky a postup řešení životní situace

Provozovatel taxislužby je oprávněn provozovat pouze vozidla, která jsou evidována dopravním úřadem a které je vybaveno předepsaným způsobem.
Práci řidiče taxislužby smí vykonávat pouze osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby, dosáhla stáří 21 let a je spolehlivá.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace? 

Žadatel podá žádost o:

  • zařazení, či vyřazení vozidla v evidenci vozidel taxislužby 
  • oprávnění řidiče taxislužby

Ve které instituci životní situaci řešit?

Městský úřad Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, 

Kde, s kým a kdy situaci řešit?

Městský úřad Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, budova C, 1. patro, kancelář 210,

Pracovnice registru řidičů:

Anna Szöllösiová, DiS. tel. 412 356 299, e.mail: anna.szollosiova@rumburk.cz
Soňa Schodová, DiS., tel. 412 356 298, e-mail: sona.schodova@rumburk.cz

Úřední hodiny:

Pondělí, Středa : 08:00 -12:00,  12:30-17:00 hod.
Pátek: 08:00 – 11:00 hod.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Žádost o zařazení či vyřazení vozidla v evidenci vozidel taxislužby.
Žádost o oprávnění řidiče taxislužby.
Žádosti jsou k dispozici na MěÚ Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad, budova C, kancelář  210, nebo na stránkách města www.rumburk.cz

Jaké jsou správní poplatky a jak je lze uhradit?

Výpis z centrálního registru dopravců – 50 Kč
Vydání průkazu řidiče taxislužby – 500 Kč

Správní poplatek se hradí v hotovosti nebo kartou při podání žádosti v pokladně Městského úřadu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení? 

Pokud se jedná o zařazení nebo vyřazení vozidla v evidenci vozidel taxislužby je lhůta pro vydání dokladu 7 dní. V ostatních případech musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

  • Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení.
  • Odvolání se podává u Městského úřadu Rumburk, který napadené rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

V případě nedodržení povinností se postupuje dle ustanovení §34e a §35 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá

Odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  21.10.2019