Paměťová karta řidiče

Publikováno: 23.10.2019 Autor: Křemenák Petr

Základní informace k životní situaci

Kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá paměťovou kartu řidiče na žádost držitele řidičského oprávnění.

Kdo je oprávněn v této věci jednat/podat žádost apod.

Žádost musí žadatel podat osobně.

Podmínky a postup řešení životní situace

Paměťovou kartu řidiče lze vydat držiteli řidičského oprávnění, žadatel předloží občanský průkaz, řidičský průkaz 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace? 

Podáním žádosti o vydání paměťové karty řidiče na Městském úřadu Rumburk, odboru civilně a dopravně správním a obecním živnostenském úřadě, nebo na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působnosti.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Městský úřad Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

Kde, s kým a kdy situaci řešit?

Městský úřad Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, budova C, kancelář 210,

Pracovnice registru řidičů:

Anna Szöllösiová, DiS. tel. 412 356 299, e.mail: anna.szollosiova@rumburk.cz
Soňa Schodová, DiS., tel. 412 356 298, e-mail: sona.schodova@rumburk.cz

Úřední hodiny:

Pondělí a středa : 08:00 -12:00 hod.   12:30-17:00 hod.
Pátek: 08:00 – 11:00 hod.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Elektronický formulář vyplní po podání žádosti pracovník registru řidičů.

Jaké jsou správní poplatky a jak je lze uhradit? 

Správní poplatek za vydání paměťové karty řidiče je 700 Kč.
Správní poplatek se hradí v hotovosti nebo kartou při přijetí žádosti v pokladně     Městského úřadu. 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Do 15 dnů od doručení žádosti na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 124/2007 Sb. o vzoru paměťové karty řidiče
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Je-li žádosti vyhověno, nejsou opravné prostředky stanoveny.
Pokud při ověření podmínek pro vydání paměťové karty řidiče příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zjistí skutečnosti, které jsou v rozporu s podmínkami pro vydání paměťové karty řidiče, paměťovou kartu řidiče nevydá. 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností? 

Nejsou stanoveny.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá

Odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

          21.10.2019