Žádost o výpis z bodového hodnocení řidiče

Publikováno: 29.10.2019 Autor: Křemenák Petr

Základní informace k životní situaci

Umožňuje občanům na kontaktním místě veřejné správy zjistit stav trestných bodů. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.

Kdo je oprávněn v této věci jednat/podat žádost apod.

Žádost podává žadatel osobně. V případě, že za žadatele podává žádost jiná osoba, předkládá plnou moc žadatele s úředně ověřeným podpisem.

Podmínky a postup řešení životní situace

Osoba, která o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přidělené rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti udávat i číslo řidičského průkazu.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace?

Zažádáním na Městském úřadu Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad, evidence obyvatel, Rumburk 1, Třída 9. května 1366/48, dveře č. B15 nebo obecní živnostenský úřad, dveře č. C412.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Na pracovišti Czech Point na Městském úřadu Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad, evidence obyvatel, Rumburk 1, Třída 9. května 1366/48, dveře č. B15 nebo živnostenský úřad, dveře č. C412.

Kde, s kým a kdy situaci řešit?

Městský úřad Rumburk, Třída 9. května 1366/48

Odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad

Czech POINT – dveře č. B15

Adámková Lucie – Tel.: 412 356 260, e-mail lucie.adamkova@rumburk.cz
Vélová Aneta – Tel.: 412 356 252, e-mail aneta.velova@rumburk.cz

Czech PONT – dveře č.C412

Hoke Martina – Tel.: 412 356 283, e-mail martina.hoke@rumburk.cz
Jansová Jana – Tel.: 412 356 277, e-mail jana.jansova@rumburk.cz
Bc. Rokosová Dana – Tel.: 412 356 319, e-mail dana.rokosova@rumburk.cz 

Po a St: 08:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00, Pá :  08:00 – 11:00, ostatní dny po telefonické domluvě

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Totožnost žadatele se ověřuje podle originálu platného osobního průkazu (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení pobytu cizince, apod.), opatřeného fotografií. V případě, že za žadatele podává žádost jiná osoba, předkládá tato osoba úředně ověřenou plnou moc. Elektronický formulář vyplní pracovník Czech POINTu.

Jaké jsou správní poplatky a jak je lze uhradit?

Správní poplatek činí 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další stránku a hradí se na pracovišti Czech POINT v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Žádost, která je vyřízena prostřednictvím pracoviště Czech Point - na počkání.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Na základě novely zákona č.361/2000 Sb., zákon o silničním provozu ze dne 01.01.2019.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Nejsou stanoveny.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá

Odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad

Bližší informace a seznam Czech POINTů naleznete na oficiálních stránkách www.czechpoint.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

          21.10.2019