Pronájem nebytových prostor – prostor sloužících podnikání

Publikováno: 15.10.2019 Autor: Křemenák Petr

Název životní situace

Pronájem nebytových prostor – prostor sloužících podnikání

Základní informace k životní situaci

O nájmu prostoru sloužícího podnikání rozhoduje Rada města Rumburk. Záměr nájmů prostor sloužících podnikání je zveřejňován, dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, na úřední desce v digitální i analogové podobě – do tohoto zveřejnění si může kdokoliv podat přihlášku a nabídku.  O nájmu prostoru a jeho podmínkách rozhoduje Rada města Rumburk.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnická nebo fyzická osoba starší 18 let.

Co musí obsahovat žádost o nájem nebytového prostoru?

Podmínky podání přihlášky a nabídky zájemce a její obsah jsou určeny ve zveřejněném záměru prodeje nemovitých věcí. Žádost lze doručit osobně na podatelnu MěÚ Rumburk nebo poštou.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

MěÚ Rumburk, odbor majetkový; v úřední dny tj. pondělí nebo středa 8:00 hod. - 12:00 hod. a 12:30 hod. - 17:00 hod. nebo po telefonické domluvě mimo úřední dny/hodiny tel: 412 356 262, 412 356 271.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.                              
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.