Pronájem bytů

Publikováno: 15.10.2019 Autor: Křemenák Petr

Název životní situace

Pronájem bytů

Základní informace k životní situaci

Pronájmy bytů se řídí Zásadami uzavírání nájmu bytu ve vlastnictví Města Rumburk schválenými Radou Města Rumburk dne 5.6.2019 a dále dle níže uvedených právních předpisů. 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan, který dosáhl věku 18 let.

Co musí obsahovat žádost o nájem bytu?

Žádost o nájem bytu se podává na předepsaném formuláři „Přihláška a nabídka na uzavření nájmu bytu“, který je k dispozici na odboru majetkovém MěÚ Rumburk nebo na internetových stránkách města. Žádost lze doručit osobně na podatelnu MěÚ Rumburk nebo poštou.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

MěÚ Rumburk, odbor majetkový; v úřední dny tj. pondělí nebo středa 8:00 hod. - 12:00 hod. a 12:30 hod. - 17:00 hod. nebo po telefonické domluvě mimo úřední dny/hodiny tel: 412 356 271.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.                              
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.