Přechod nájmu bytu

Publikováno: 15.10.2019 Autor: Křemenák Petr

Název životní situace

Přechod nájmu bytu

Základní informace k životní situaci

Přechod nájmu bytu v případě úmrtí nájemce se řeší dle občanského zákoníku. V ostatních případech o přechodu nájmu bytu rozhoduje Rada města Rumburk.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan, na kterého nájem přešel ze zákona nebo občan, který o přechod nájmu bytu žádá.

Co musí obsahovat oznámení, žádost?

Žádost musí obsahovat údaje o žadateli, dosavadním nájemci bytu a důvody žádosti. Žádost lze doručit osobně na podatelnu MěÚ Rumburk nebo poštou.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

MěÚ Rumburk, odbor majetkový; v úřední dny tj. pondělí nebo středa 8:00 hod. - 12:00 hod. a 12:30 hod. - 17:00 hod. nebo po telefonické domluvě mimo úřední dny/hodiny tel: 412 356 271.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.                              
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.