Informace pro voliče k občanským průkazům

Publikováno: 30.8.2022 Autor: Ježek Jiří

Podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů volič, který je občanem České republiky, musí ve volební místnosti ve dnech voleb 23. a 24. září 2022 prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky, a to buď platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.

 

 

Jinými doklady pro účel výkonu aktivního volebního práva nelze totožnost ani státní občanství České republiky prokázat.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

 

Dne 02.08.2021 nabyl účinnosti nový zákon o občanských průkazech, který již neumožňuje pro účel výkonu volebního práva vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc.

 

Žádáme voliče - občany České republiky, kteří nemají platný cestovní pas ČR, aby si ve svém občanském průkazu ověřili, zda-li před konáním voleb do zastupitelstev obcí nedojde k uplynutí platnosti jejich občanského průkazu a případně si v dostatečném předstihu požádali o vydání nového občanského průkazu.