Sdělení o počtu kandidátů na kandidátní listině

Publikováno: 4.7.2022 Autor: Křemenák Petr

V souvislosti s přípravou konání voleb do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022 Městský úřad Rumburk, jakožto registrační úřad

sděluje,

že podle ust. 22 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) může volební strana na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce.

V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva obce, volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů.

 

 

Název obce:

Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen:

Maximální počet kandidátů uvedených na kandidátní listině:

Rumburk

                  23

                 23

Staré Křečany

                    9

                   9

Doubice

                    7

                   9