Zájem o členství v okrskové volební komisi

Publikováno: 9.7.2021 Autor: Křemenák Petr

Občané, kteří mají zájem pracovat v okrskové volební komisi pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (8. a 9. října 2021) a nebudou delegováni zaregistrovanými volebními stranami, se mohou předběžně hlásit na Městském úřadu Rumburk, Třída 9.května 1366/48, Rumburk  telefonicky nebo e-mailem u

 

-         Radky Rezkové, tel.č. 412 356 254  nebo  radka.rezkova@rumburk.cz        

nebo

-         Ing. Jany Kusové, tel.č. 412 356 297 nebo  jana.kusova@rumburk.cz

 

Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky,

  • který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let
  • u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva (zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu; omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva)
  • který není kandidátem pro volby do poslanecké sněmovny