Členství v okrskové volební komisi v Rumburku

Publikováno: 11.8.2020 Autor: Křemenák Petr

Občané, kteří mají zájem pracovat v okrskové volební komisi pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR (02.10.-03.10.2020, příp. 2.kolo voleb do Senátu 09.10.-10.10.2020) a nebudou delegováni zaregistrovanými volebními stranami, se mohou předběžně hlásit na Městském úřadu Rumburk, Třída 9.května 1366/48, Rumburk  telefonicky nebo e-mailem u:

-         Radky Rezkové, tel.č. 412 356 254, radka.rezkova@rumburk.cz        

nebo

-         Ing. Jany Kusové, tel.č. 412 356 297, jana.kusova@rumburk.cz

 

Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky:

  • který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let
  • u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva
  • který není kandidátem pro volby do zastupitelstva kraje, pro který je okrsková volební komise vytvořena
  • který není kandidátem pro volby do Senátu ve volebním obvodu