Oznámení o době a místě konání voleb v obci

Publikováno: 7.5.2019 Autor: Křemenák Petr

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

 

Starosta města Rumburk podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:

1) Volby do Evropského parlamentu se uskuteční  

 

v pátek dne 24. května 2019 od 14,00 hodin do 22,00 hodin

v sobotu dne 25. května 2019 od 08,00 hodin do 14,00 hodin

 

2)Místem konání voleb  

ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost: Pivnice U Venci, Úzká 45/11, Rumburk 3 - Dolní Křečany

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v celé místní části Rumburk 3, část Dolní Křečany - Druhá, Hluboká, Hoření, K Cihelně, K Zastávce, Ke Koupališti, Ke Trati, Krajová, Letní, Levá, Na Křižovatce, Na Lukách, Na Poustce, Na Samotě, Osidlovací, Poplužní, Potoční, Ranní, Slévačská, Souběžná, Spojovací, Starokřečanská, Strážní, Sudá, Šluknovská, Textilní, Tovární, Třída 9. Května, U Rybníka, Úzká, Vilová, Výletní, Výtopní; Rumburk 1 - Na Lukách, Výletní;

 

ve volebním okrsku č. 2

je  volební místnost: Základní škola, U nemocnice 1132/5, Rumburk 1

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Dělnická, Lesní, Luční, Myslivecká, Polní, U Nemocnice, V Podhájí, Zelená;

 

ve volebním okrsku č. 3

je  volební místnost: Městská knihovna, Třída 9. května 150/29, Rumburk 1

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 2. Polské armády
(k mostu), Cihlářská, Dvořákova, Fügnerova, Hálkova, Jiráskova, Jiříkovská (k přejezdu), Komenského (ke Gymnáziu), Královská, Krásnolipská (k mostu), Máchova, Mírová, Nádražní, Okružní, Příkrá, Rohová, Růžová, Slévačská (po Žitnou), Smetanova, Sukova, Šmilovského, Třída 9. Května (od křižovatky s Jiříkovskou k Dolním Křečanům), U Parku, Zimní, Žitná;

 

ve volebním okrsku č. 4

je volební místnost: Základní škola - 1. stupeň, Tyršova 78/3, Rumburk 1

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Barvířská, Bezručova, Dolní (od Nerudovy po Matušovu), Františka Nohy, Horní, Nerudova, Purkyňova, Strážný Vrch, Střední, Třída 9. Května (od Lužického náměstí po křižovatku Jiříkovská), Tyršova, Vrchlického;

 

ve volebním okrsku č. 5

je volební místnost: Klub seniorů, Palackého 204/6, Rumburk 1

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Dlouhá (po kotelnu), Komenského (od Gymnázia po Radniční), Kotvová, Krátká, Lipová, Na Příkopech, Na Valech, Náměstí Dobrovského, Náměstí Lužické, Palackého (od Náměstí Lužického po křižovatku Na Valech), Pod Hvězdou, Poštovní, Pražská (od Hvězdy k Labuti), Radniční, Vodní, Zahradní; Rumburk 2, část Horní Jindřichov - Na Příkopech;

 

ve volebním okrsku č. 6

je volební místnost: Základní škola, Jiříkovská 962/49, Rumburk 1

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 2. Polské armády
(od mostu po Jiříkovskou), Dominova, Havířská, Ječná, Jiříkovská (od přejezdu po Jiříkov), Josefská, K Vysílači, Koperníkova, Kubelíkova, Novákova, Oblouková, Osadní, Plynární, Sadová, Severní, Stepní, Školní, Východní, Železničářů; Rumburk 2, část Horní Jindřichov – Východní;

 

ve volebním okrsku č. 7

je volební místnost: Dům kultury, Slovenského nár. povstání 484/29, Rumburk 1

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Dolní (od Matušovy po Matějovu), Matějova, Matušova, Palackého (od křižovatky Na Valech po Vojtěcha Kováře), Pekařská, Slovenského Národního Povstání, Střelecká, U Jiskry, U Stadionu;

 

ve volebním okrsku č. 8

je volební místnost: Základní škola, Vojtěcha Kováře 85/31, Rumburk 2 -  Horní Jindřichov

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Březová, Horská, Hraniční, Kalná, Malá, Na Pěšině, Na Svahu, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Pražská (od Hvězdy nahoru), Rolnická, Skalní, Sportovní, Stanko Vodičky, Šikmá, Tichá, U Potoka, Větrná, Vojtěcha Kováře, Zadní, Zámečnická; Rumburk 1 - Dlouhá (od kotelny po Horní Jindřichov), Lovecká, Malá, Na Výsluní, Sportovní, Stanko Vodičky;

 

ve volebním okrsku č. 9

je volební místnost : Mateřská škola, V Podhájí 277/12, Rumburk 1

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Jitřní, Karoliny Světlé, Krásnolipská (od mostu nahoru), Na Kolonii, Nová, Slepá, Slunečná, Zálužanská.

 

 

3) Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České

      republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním

      pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní

      občanství jiného členského státu Evropské unie.

 

4) Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Evropského

     parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může

     obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

 

 

Ing. Lumír Kus v.r.

starosta města