Oznámení o losování pořadí volebních stran na HL

Publikováno: 14.8.2018 Autor: Jelínek Jiří

Městský úřad Rumburk

Třída 9.května 1366/48, 408 01 Rumburk

tel.: +420412356211, email:epodatelna@rumburk.cz

 

 

 

Oznámení o losování

pořadí volebních stran na hlasovacím lístku

pro volby do zastupitelstev obcí,

konané ve dnech 05. – 06.10.2018

 

 

Městský úřad Rumburk, jako příslušný registrační úřad, oznamuje, že v souladu s ust. § 7 odst. 1 Vyhlášky MV ČR č. 59/2002, o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

dne 21.08.2018 (úterý) v 10,00 hodin

v obřadní síni Městského úřadu v Rumburku, Třída 9.května 1366/48

 

proběhne veřejné losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstev obcí Rumburk, Staré Křečany a Doubice.

 

Losování provede pověřená pracovnice registračního úřadu p.Radka Rezková.

 

 

 

Radka Rezková  v.r.

oprávněná úřední osoba

registrační úřad

Soubory ke stažení

clanky6513/pris_p6_priloha1_5836.doc26 KBpris_p6_priloha1_5836.docvloženo: 15. 08. 2018, 08:47h