2.kolo - Oznámení o době a místu konání volby prezidenta ČR

Publikováno: 16.1.2018 do 29.1.2018 Autor: Jelínek ml. Jiří

O Z N Á M E N Í 

                    o době a místu konání volby prezidenta České republiky

Starosta města Rumburk podle § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje

1) 2. kolo volby se uskuteční  

dne 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

dne 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14. 00 hodin

 

2) Místem konání voleb  

Ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost: Pivnice U Venci, Úzká 45/11, Rumburk 3, část Dolní Křečany

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v celé místní části Rumburk 3, část Dolní Křečany - Druhá, Hluboká, Hoření, K Cihelně, K Zastávce, Ke Koupališti, Ke Trati, Krajová, Letní, Levá, Na Křižovatce, Na Lukách, Na Poustce, Na Samotě, Osidlovací, Poplužní, Potoční, Ranní, Slévačská, Souběžná, Spojovací, Starokřečanská, Strážní, Sudá, Šluknovská, Textilní, Tovární, Třída 9. Května, U Rybníka, Úzká, Vilová, Výletní, Výtopní; Rumburk 1 - Na Lukách, Výletní.

 

Ve volebním okrsku č. 2

je  volební místnost: Základní škola, U nemocnice 1132/5, Rumburk 1

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Dělnická, Lesní, Luční, Myslivecká, Polní, U Nemocnice, V Podhájí, Zelená.

 

Ve volebním okrsku č. 3

je  volební místnost: Městská knihovna, Třída 9. května 150/29, Rumburk 1

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 2. Polské armády
(k mostu), Cihlářská, Dvořákova, Fügnerova, Hálkova, Jiráskova, Jiříkovská (k přejezdu), Komenského (ke Gymnáziu), Královská, Krásnolipská (k mostu), Máchova, Mírová, Nádražní, Okružní, Příkrá, Rohová, Růžová, Slévačská (po Žitnou), Smetanova, Sukova, Šmilovského, Třída 9. Května (od křižovatky s Jiříkovskou k Dolním Křečanům), U Parku, Zimní, Žitná.

 

Ve volební okrsku č. 4

je volební místnost: Základní škola - 1. stupeň, Tyršova 78/3, Rumburk 1

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Barvířská, Bezručova, Dolní (od Nerudovy po Matušovu), Františka Nohy, Horní, Nerudova, Purkyňova, Strážný Vrch, Střední, Třída 9. Května (od Lužického náměstí po křižovatku Jiříkovská), Tyršova, Vrchlického.

 

 

Ve volebním okrsku č. 5

je volební místnost: Klub seniorů, Palackého 204/6, Rumburk 1

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Dlouhá (po kotelnu), Komenského (od Gymnázia po Radniční), Kotvová, Krátká, Lipová, Na Příkopech, Na Valech, Náměstí Dobrovského, Náměstí Lužické, Palackého (od Náměstí Lužického po křižovatku Na Valech), Pod Hvězdou, Poštovní, Pražská (od Hvězdy k Labuti), Radniční, Vodní, Zahradní; Rumburk 2, část Horní Jindřichov - Na Příkopech.

 

Ve volebním okrsku č. 6

je volební místnost: Základní škola, Jiříkovská 962/49, Rumburk 1

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 2. Polské armády
(od mostu po Jiříkovskou), Dominova, Havířská, Ječná, Jiříkovská (od přejezdu po Jiříkov), Josefská, K Vysílači, Koperníkova, Kubelíkova, Novákova, Oblouková, Osadní, Plynární, Sadová, Severní, Stepní, Školní, Východní, Železničářů; Rumburk 2, část Horní Jindřichov - Východní.

 

Ve volebním okrsku č. 7

Je volební místnost: Městské informační centrum, Lužické náměstí 103 Rumburk 1

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Dolní (od Matušovy po Matějovu), Matějova, Matušova, Palackého (od křižovatky Na Valech po Vojtěcha Kováře), Pekařská, Slovenského Národního Povstání, Střelecká, U Jiskry, U Stadionu.

 

Ve volebním okrsku č. 8

je volební místnost: Základní škola, Vojtěcha Kováře 85/31, Rumburk 2, část Horní Jindřichov

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Březová, Horská, Hraniční, Kalná, Malá, Na Pěšině, Na Svahu, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Pražská (od Hvězdy nahoru), Rolnická, Skalní, Sportovní, Stanko Vodičky, Šikmá, Tichá, U Potoka, Větrná, Vojtěcha Kováře, Zadní, Zámečnická; Rumburk 1 - Dlouhá (od kotelny po Horní Jindřichov), Lovecká, Malá, Na Výsluní, Sportovní, Stanko Vodičky.

 

Ve volebním okrsku č. 9

je volební místnost : Mateřská škola, V Podhájí 277/12, Rumburk 1

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Jitřní, Karoliny Světlé, Krásnolipská (od mostu nahoru), Na Kolonii, Nová, Slepá, Slunečná, Zálužanská.

 

3) Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem České republiky).

 

4) Ve dnech volby volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.

 

V Rumburku dne 15. 01. 2018                                             

Ing. Jaroslav Sykáček  v.r.

starosta města