Zveřejnění oznámení o době a místu konání voleb

Publikováno: 5.10.2017 Autor: Jelínek ml. Jiří

 O Z N Á M E N Í

o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

 

Starosta města Rumburk podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995  Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších  zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e

 

1) Volby   se uskuteční

dne 20. října 2017 od  l4.00 hodin do 22.00 hodin a

dne 21. října 2017 od  8.00 hodin do 14.00 hodin

 

 2) Místem konání voleb 

 

Ve volebním okrsku č.1

je volební místnost : Pivnice U Venci ,Úzká 45/11, Rumburk 3 - Dolní Křečany

pro voliče podle místa ,kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v celé místní části
Rumburk 3 ,část Dolní Křečany, a v ul. Na Lukách a Výletní.

 

Ve volebním okrsku č.2

je volební místnost : Základní škola, U nemocnice 1132/5, Rumburk 1

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  Polní, V Podhájí, Zelená, Myslivecká, U nemocnice, Luční, Dělnická, Lesní.

 

Ve volebním okrsku č.3

je volební místnost : Městská knihovna,Třída 9.května 150/29, Rumburk 1

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  ul.Tř.9.května
(od křižovatky s Jiříkovskou ul. k Dolním Křečanům), Hálkova, Nádražní, Máchova, 2.pol.armády (k mostu), Růžová, Smetanova, Jiráskova, Dvořákova, Komenského
(ke gymnáziu), Sukova, Královská, Fügnerova, Mírová, Cihlářská, Žitná, Slévačská
(po ul.Žitnou), Zimní, Rohová, Příkrá, Okružní, Šmilovského, U parku, Krásnolipská                ( k mostu), Jiříkovská (k přejezdu).


Ve volebním okrsku č.4

je volební místnost : Základní škola – 1. stupeň, Tyršova ul. 78/3,  Rumburk 1

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  Tř. 9. května (od Náměstí Lužického, po křižovatku Jiříkovská), Františka Nohy, Vrchlického, Nerudova, Strážný vrch, Dolní (od ul. Nerudovy po Matušovu), Horní, Purkyňova, Bezručova, Střední, Barvířská, Tyršova

 

 

 Ve volebním  okrsku č.5

je volební místnost : Klub seniorů, Palackého 204/6 Rumburk 1

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Na valech, Na příkopech, Vodní, Radniční, Poštovní, Dlouhá (č.p.197/1, 1337/2, 199/3), Palackého (od Náměstí Lužického po křižovatku Na valech), Náměstí Lužické, Náměstí Dobrovského, Komenského (č.p.906/16, 981/18, 904/20), Pražská (od Hvězdy k Labuti), Kotvová, Krátká, Lipová, Zahradní, Pod Hvězdou

 

    

Ve volebním okrsku č.6

je volební místnost : Základní škola, Jiříkovská 962/49, Rumburk 1

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul.2.pol.armády
(od mostu po ul.Jiříkovskou), Jiříkovská (od přejezdu po Jiříkov), Školní, Severní, Sadová, Havířská, Josefská, Osadní, Oblouková, Stepní, Novákova, Plynární, Železničářů, Kubelíkova, Dominova, Ječná, K Vysílači, Východní,  Koperníkova.

 

 

Ve volebním okrsku č.7

je volební místnost : Dům kultury, SNP 484/ 29, Rumburk 1

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul.SNP, Palackého (od křižovatky Na valech po V.Kováře), Střelecká, U Jiskry, Matějova, Matušova, Dolní (od Matušovy ul. po Matějovu ul. ), U Stadionu, Pekařská. 

 

Ve volebním okrsku č.8

je volební místnost :  Základní škola, Vojtěcha Kováře 85/31, Rumburk 2, část Horní Jindřichov

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul.Zámečnická, Malá, Pražská (od Hvězdy nahoru), St.Vodičky, Tichá, Kalná, Březová, Horská, Zadní, Větrná, Sportovní, V.Kováře, Na pěšině, Rolnická, Na výsluní, U potoka, Skalní, Na Vyhlídce, Šikmá, Hraniční, Na svahu, Dlouhá (od č.p. 198/4 po H.Jindřichov), Lovecká.

 

Ve volebním okrsku č.9

je volební místnost : Mateřská škola, V Podhájí 277/12 Rumburk 1

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Jitřní, Karoliny Světlé, Krásnolipská, Na Kolonii, Nová, Slunečná, Slepá, Zálužanská.

 

3)    Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem České republiky),

4)    Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

 V Rumburku dne 04. 10. 2017

                                             

 Ing. Jaroslav  Sykáček   v.r.                                              

 starosta města