Jmenování zapisovatelů OVK

Publikováno: 31.8.2017 Autor: Jelínek ml. Jiří

JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELŮ OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ

 

 

    

Dle  §  14e) odst. 7 zákona č. 247/1995  Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů jmenuji  zapisovatele okrskových volebních komisí

 

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané ve dnech 

20. a 21. října 2017

 

 

VOLEBNÍ OKRSEK

 

 1                     Ing. Jana Kusová

 

 2                     Dagmar Adamová

 

 3                     Anna Zibnerová

 

 4                     Petra Kohoutková

 

 5                     Ing. Nikola Turková

 

 6                     Lenka Marková

 

 7                     Lenka Košumberská

 

 8                     Zdeněk Doležal

 

 9                     Martina Hoke

 

 

 

V Rumburku 29.08.2017

 

Ing. Jaroslav Sykáček v.r.

starosta města Rumburk