Zájemci si vyposlechli zajímavou přednášku o ochraně spotřebitele

Publikováno: 20.3.2019 Autor: Ježek Jiří

Rumburk • Seminář "Ochrana spotřebitele s úvodem do dluhové problematiky" spojený s diskusí o insolvenčním zákoně a dopady zadluženosti proběhl ve čtvrtek 14. března v prostorách Městského úřadu Rumburk. Celý seminář koordinovala Bc. Petra Adamovská zastupující Agenturu pro sociální začleňování. Semináře se zúčastnil koordinátor protidluhové kampaně, pracovník prevence ztráty bydlení a terénní zdravotní pracovník. Jedná se o nově vzniklé pracovní pozice v projektu "Cesta k lepšímu bydlení" realizovaného od ledna tohoto roku.
Hlavní téma semináře bylo doplněno o řadu dalších informací a námětů, např. o informace, jak je snadné upadnout dluhů, o úskalí uzavírání smluv, o rady, jak se bránit marketingovým fíglům, o informace o registrech dlužníků a exekucí apod.
Díky širokému spektru zaměření semináře byly pozvány i jiné organizace, jejichž účast byla vítána, tj. Kostka Krásná Lípa, p. o., WHITE LIGHT I, z. ú. a Úřad práce ČR aj.
V návaznosti na toto setkání se 11. 4. 2019 uskuteční seminář zaměřený přímo na problematiku exekucí.

                                                                                                                               Adéla Rácová