Přednáška o exekucích upozornila na změnu insolvenčního zákona

Publikováno: 17.4.2019 Autor: Křemenák Petr

Dne 11. 4. 2019 proběhla na Městském úřadě v Rumburku v pořadí již druhá přednáška tentokrát na téma „Způsoby vymáhání exekuce", a to opět pod vedením Bc. Petry Adamovské z Agentury pro sociální začleňování. Dále se přednášky účastnili členové z projektu Cesta k lepšímu bydlení a členové obdobného projektu ze Starých Křečan a také zástupci organizací Kostka Krásná Lípa a WHITE LIGHT.

Úvodem byla zájemcům představena novela insolvenčního zákona, který nabyde účinnosti v červnu tohoto roku. Novela zákona přinese změny týkající se např. způsobů oddlužení a nové podmínky splnění oddlužení. Přednáška byla dále zaměřena na proces vymáhání exekucí, nebezpečí nárůstu dluhů v průběhu exekuce, výkon exekuce a pořadí výkonu a průběh mobiliární exekuce, což je terénní vymáhání pohledávky spočívající v soupisu movitého majetku dlužníka. Závěrem bylo zájemcům umožněno nahlédnutí do dokumentace k exekuci (soudní rozhodnutí, exekuční výměr atd.).

                                                                                                                               Adéla Rácová