Koncepce prostupného bydlení Města Rumburk

Publikováno: 20.6.2019 Autor: Ježek Jiří

V rámci projektu „Cesta k lepšímu bydlení  byla usnesením Rady města Rumburk č. 352/a/2019 dne 5. 6. 2019 schválena „Koncepce prostupného bydlení města Rumburk“. Tato koncepce byla vytvářena pod vedením mentora pro bydlení prostřednictvím pravidelných setkávání s odbornými pracovníky působícími v Rumburku, kteří zastupují tyto sociální služby a organizace: Agentura Pondělí, Agentura KROK, Azylový dům (CEDR), Probační a mediační služba. Na tvorbě koncepce se samozřejmě podíleli i zástupci odborů Města Rumburk.

V tuto chvíli se stává klíčovým obdobím pilotáž schválené koncepce prostupného bydlení a eliminace případných nedostatků pro revizi a zefektivnění koncepce do budoucna.

Koncepci platnou od 1. 7. 2019 spolu se Zásadami pro přidělování bytů v Luční ulici č.p. 283/27 a Zásadami uzavírání nájmu bytu ve vlastnictví Města Rumburk naleznete také zde:

https://www.rumburk.cz/cz/obcan-socialni-zaclenovani-dokumenty.html

Soubory ke stažení

clanky6775/pris_p6_priloha1_7179.pdf3 MBKoncepce prostupného bydlení Města Rumburkvloženo: 20. 06. 2019, 08:08h
clanky6775/zasady_pro_pridelovani_vyclenenych_bytu_v_lucni_ulici.pdf676 KBZásady pro přidělování vyčleněných bytů v Luční ulicivloženo: 20. 06. 2019, 08:08h
clanky6775/zasady_uzavirani_najmu_bytu_ve_vlastnictvi_mesta_rumburk.pdf1 MBZásady uzavírání nájmu bytu ve vlastnictví města Rumburkvloženo: 20. 06. 2019, 08:08h