Aktualizace výzvy na podporu sociálního začleňování

Publikováno: 7.12.2018 Autor: Ježek Jiří

Upozorňujeme, že výzva č. 052 OPZ "Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva" byla k 20. 11. 2018 aktualizována. Více informací najdete zde: https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/aktualizace-vyzvy-na-podporu-socialniho-zaclenovani