Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Publikováno: 3.1.2017 Autor: admin
Členění dle organizačního řádu:
 • Úsek sociální práce na úrovni obecního úřadu v přenesené působnosti, pověřeného obecního úřadu a obce s rozšířenou působností.
 • Úsek zdravotnictví.
 • Úsek sociálního kurátora pro dospělé na úrovni obce s rozšířenou působností.
 • Úsek koordinátora sociálních služeb a manažera Strategického plánu sociálního začleňování manažera prevence kriminality.
 • Úsek manažera prevence kriminality.
 • Úsek terénní práce.
 • Úsek opatrovnictví.
Oddělení sociálně právní ochrany dětí:
 • Úsek sociálně právní ochrany dětí 
 • Úsek sociálních kurátorů pro mládež
 • Úsek náhradní rodinné péče + dohody o výkonu pěstounské péče

Sociální pracovnice:

Konkrétní činnost úseku je uvedena v příloze č. 1 str. 42-44 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk na webových stránkách v části Městský úřad.

ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Konkrétní činnost oddělení sociálně právní ochrany dětí je uvedena v příloze č. 1 str. 45 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk na webových stránkách v části Městský úřad.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZvše

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)

Bc. Píchová Marie

Sociální pracovník
(MU C113)

+420 412 356 309
+420 602 642 208

Pokorný Ladislav

Mentor pro bydlení
(MU DM)

Punčochářová Hana , DiS.

Sociální pracovnice
(MU C112)

+420 412 356 312
+420 606 041 613
Členění dle organizačního řádu:
 • Úsek sociální práce na úrovni obecního úřadu v přenesené působnosti, pověřeného obecního úřadu a obce s rozšířenou působností.
 • Úsek zdravotnictví.
 • Úsek sociálního kurátora pro dospělé na úrovni obce s rozšířenou působností.
 • Úsek koordinátora sociálních služeb a manažera Strategického plánu sociálního začleňování manažera prevence kriminality.
 • Úsek manažera prevence kriminality.
 • Úsek terénní práce.
 • Úsek opatrovnictví.
Oddělení sociálně právní ochrany dětí:
 • Úsek sociálně právní ochrany dětí 
 • Úsek sociálních kurátorů pro mládež
 • Úsek náhradní rodinné péče + dohody o výkonu pěstounské péče

 

Charakteristika a činnosti odboru:

 

 • Poskytování základního a odborného sociálního poradenství.
 • Poskytování odborného sociálního poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.
 • Zajišťování odborných a specializovaných agend na úseku péče o děti a rodinu v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou agendy přestupků.
 • Koordinace při poskytování sociálních služeb a realizace činností sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob.
 • Realizování sociální práce s klientem zaměřené na změnu klienta a na změnu sociálního prostředí klienta.
 • Zastupování osob, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce, při uzavírání smlouvy o poskytování sociálních služeb.
 • Spolupráce s Úřadem práce, krajským úřadem a jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi.
 • Agenda zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění a kontrola hospodaření příjemců.
 • Vydávání parkovacích průkazů označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou a označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou.
 • Zabezpečování a distribuce tiskopisů na léčivé přípravky obsahující omamné látky.

Soubory ke stažení

Podpora sociálních služeb pro rok 2020

clanky5633/vyzva_-_podpora_socialnich_sluzeb_pro_rok_2020.docx18 KBVýzva - Podpora sociálních služeb pro rok 2020vloženo: 22. 05. 2020, 08:18h
clanky5633/priloha_cislo__1_-_zasady_a_podminky_pro_poskytovani_dotaci_2020.pdf290 KBPříloha č.1 - zásady a podmínky pro poskytování dotací 2020vloženo: 22. 05. 2020, 08:18h
clanky5633/priloha_cislo__2_-_zadost_o_poskytnuti_financnich_prostredku_2020.docx43 KBpříloha č.2 - žádost o poskytnutí finančních prostředků 2020vloženo: 22. 05. 2020, 08:18h

Ostatní

clanky5633/p_r_i_l_o_h_a___k__vyuctovani_dotaci_poskytnutych_mestem_rumburk_na_podporu_sociilnich_sluzeb_2018.xlsx46 KBPŘÍLOHA k vyúčtování dotací poskytnutých městem Rumburk na podporu socálních služeb pro rok 2018vloženo: 07. 11. 2018, 07:38h
clanky5633/vyzva_pro_socalni_sluzby_2019_-_dotacni_program-.docx18 KBvyzva_pro_socalni_sluzby_2019_-_dotacni_program-.docxvloženo: 25. 03. 2019, 08:44h
clanky5633/dost_poskytnuti_financnich_prostredku_z_programu_dotacni_politiky_mesta_rumburk.doc133 KBdost_poskytnuti_financnich_prostredku_z_programu_dotacni_politiky_mesta_rumburk.docvloženo: 25. 03. 2019, 08:44h
clanky5633/pris_p6_priloha1_7345.docx31 KBzásady a podmínky pro poskytnutí dotacívloženo: 02. 08. 2019, 07:33h
clanky5633/pris_p6_priloha1_7944.xlsx48 KBP Ř Í L O H A k vyúčtování dotací poskytnutých městem Rumburk na podporu vloženo: 13. 01. 2020, 15:44h

OSPOD

clanky5633/standardy_pro_verejnost_-_pracovni_verze_2020.docx1 MBZákladní informace OSPODvloženo: 03. 08. 2020, 11:05h
clanky5633/jak-muzeme-deti-a-dospivajici-podporit_letak_final_web.pdf569 KBJak můžeme děti a dospívající podpořitvloženo: 30. 03. 2020, 12:52h
clanky5633/ohrozene_deti_letak.pdf551 KBCo dělat, když potřebuji pomoc v době karantény ...vloženo: 30. 03. 2020, 12:52h
clanky5633/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-1ab.pdf667 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1abvloženo: 03. 08. 2020, 10:47h
clanky5633/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-3ab.pdf523 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 3abvloženo: 03. 08. 2020, 10:53h
clanky5633/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany_-_4ac.pdf459 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 4acvloženo: 03. 08. 2020, 10:53h
clanky5633/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-7a.pdf399 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 7avloženo: 03. 08. 2020, 10:53h
clanky5633/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-9b.pdf388 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 9bvloženo: 03. 08. 2020, 10:53h
clanky5633/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-13a.pdf358 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 13avloženo: 03. 08. 2020, 10:53h
clanky5633/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-13b.pdf392 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 13bvloženo: 03. 08. 2020, 10:53h
clanky5633/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-14.pdf460 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 14avloženo: 03. 08. 2020, 13:34h
clanky5633/zdroje_informaci.pdf298 KBzdroje_informaci.pdfvloženo: 03. 08. 2020, 11:08h
clanky5633/zkratky_pouzite.pdf201 KBzkratky_pouzite.pdfvloženo: 03. 08. 2020, 11:08h

OSPOD - FORMULÁŘE

clanky5633/osvz_navrh_na_upravu_rodicovska_zodpovednosti_dle_906_oz.doc29 KBosvz_navrh_na_upravu_rodicovska_zodpovednosti_dle_906_oz.docvloženo: 03. 08. 2020, 10:59h
clanky5633/osvz_navrh_na_upravu_rodicovska_zodpovednosti_dle_908_oz.docx15 KBosvz_navrh_na_upravu_rodicovska_zodpovednosti_dle_908_oz.docxvloženo: 03. 08. 2020, 11:00h
clanky5633/osvz_navrh_na_upravu_styku.doc28 KBosvz_navrh_na_upravu_styku.docvloženo: 03. 08. 2020, 11:00h
clanky5633/osvz_navrh_na_zvyseni_vyzivneho.doc27 KBosvz_navrh_na_zvyseni_vyzivneho.docvloženo: 03. 08. 2020, 11:00h
clanky5633/osvz_upresneni_k_navrhum.doc26 KBosvz_upresneni_k_navrhum.docvloženo: 03. 08. 2020, 11:00h
clanky5633/pouceni_rodicu.odt17 KBpouceni_rodicu.odtvloženo: 03. 08. 2020, 11:00h

NRP - FORMULÁŘE

clanky5633/osvz_dotaznik_pro_zajemce_o_nrp_1.doc82 KBosvz_dotaznik_pro_zajemce_o_nrp_1.docvloženo: 03. 08. 2020, 11:00h
clanky5633/osvz_vyjadreni_praktickeho_lekare_k_zadosti_o_nrp_1.docx13 KBosvz_vyjadreni_praktickeho_lekare_k_zadosti_o_nrp_1.docxvloženo: 03. 08. 2020, 11:00h
clanky5633/osvz_zadost_o_zarazeni_do_evidence_zadatelu_o_nrp.pdf717 KBosvz_zadost_o_zarazeni_do_evidence_zadatelu_o_nrp.pdfvloženo: 03. 08. 2020, 11:00h

Soubory ke stažení

Podpora sociálních služeb pro rok 2020

clanky5633/vyzva_-_podpora_socialnich_sluzeb_pro_rok_2020.docx18 KBVýzva - Podpora sociálních služeb pro rok 2020vloženo: 22. 05. 2020, 08:18h
clanky5633/priloha_cislo__1_-_zasady_a_podminky_pro_poskytovani_dotaci_2020.pdf290 KBPříloha č.1 - zásady a podmínky pro poskytování dotací 2020vloženo: 22. 05. 2020, 08:18h
clanky5633/priloha_cislo__2_-_zadost_o_poskytnuti_financnich_prostredku_2020.docx43 KBpříloha č.2 - žádost o poskytnutí finančních prostředků 2020vloženo: 22. 05. 2020, 08:18h

Ostatní

clanky5633/p_r_i_l_o_h_a___k__vyuctovani_dotaci_poskytnutych_mestem_rumburk_na_podporu_sociilnich_sluzeb_2018.xlsx46 KBPŘÍLOHA k vyúčtování dotací poskytnutých městem Rumburk na podporu socálních služeb pro rok 2018vloženo: 07. 11. 2018, 07:38h
clanky5633/vyzva_pro_socalni_sluzby_2019_-_dotacni_program-.docx18 KBvyzva_pro_socalni_sluzby_2019_-_dotacni_program-.docxvloženo: 25. 03. 2019, 08:44h
clanky5633/dost_poskytnuti_financnich_prostredku_z_programu_dotacni_politiky_mesta_rumburk.doc133 KBdost_poskytnuti_financnich_prostredku_z_programu_dotacni_politiky_mesta_rumburk.docvloženo: 25. 03. 2019, 08:44h
clanky5633/pris_p6_priloha1_7345.docx31 KBzásady a podmínky pro poskytnutí dotacívloženo: 02. 08. 2019, 07:33h
clanky5633/pris_p6_priloha1_7944.xlsx48 KBP Ř Í L O H A k vyúčtování dotací poskytnutých městem Rumburk na podporu vloženo: 13. 01. 2020, 15:44h

OSPOD

clanky5633/standardy_pro_verejnost_-_pracovni_verze_2020.docx1 MBZákladní informace OSPODvloženo: 03. 08. 2020, 11:05h
clanky5633/jak-muzeme-deti-a-dospivajici-podporit_letak_final_web.pdf569 KBJak můžeme děti a dospívající podpořitvloženo: 30. 03. 2020, 12:52h
clanky5633/ohrozene_deti_letak.pdf551 KBCo dělat, když potřebuji pomoc v době karantény ...vloženo: 30. 03. 2020, 12:52h
clanky5633/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-1ab.pdf667 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1abvloženo: 03. 08. 2020, 10:47h
clanky5633/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-3ab.pdf523 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 3abvloženo: 03. 08. 2020, 10:53h
clanky5633/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany_-_4ac.pdf459 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 4acvloženo: 03. 08. 2020, 10:53h
clanky5633/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-7a.pdf399 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 7avloženo: 03. 08. 2020, 10:53h
clanky5633/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-9b.pdf388 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 9bvloženo: 03. 08. 2020, 10:53h
clanky5633/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-13a.pdf358 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 13avloženo: 03. 08. 2020, 10:53h
clanky5633/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-13b.pdf392 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 13bvloženo: 03. 08. 2020, 10:53h
clanky5633/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-14.pdf460 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 14avloženo: 03. 08. 2020, 13:34h
clanky5633/zdroje_informaci.pdf298 KBzdroje_informaci.pdfvloženo: 03. 08. 2020, 11:08h
clanky5633/zkratky_pouzite.pdf201 KBzkratky_pouzite.pdfvloženo: 03. 08. 2020, 11:08h

OSPOD - FORMULÁŘE

clanky5633/osvz_navrh_na_upravu_rodicovska_zodpovednosti_dle_906_oz.doc29 KBosvz_navrh_na_upravu_rodicovska_zodpovednosti_dle_906_oz.docvloženo: 03. 08. 2020, 10:59h
clanky5633/osvz_navrh_na_upravu_rodicovska_zodpovednosti_dle_908_oz.docx15 KBosvz_navrh_na_upravu_rodicovska_zodpovednosti_dle_908_oz.docxvloženo: 03. 08. 2020, 11:00h
clanky5633/osvz_navrh_na_upravu_styku.doc28 KBosvz_navrh_na_upravu_styku.docvloženo: 03. 08. 2020, 11:00h
clanky5633/osvz_navrh_na_zvyseni_vyzivneho.doc27 KBosvz_navrh_na_zvyseni_vyzivneho.docvloženo: 03. 08. 2020, 11:00h
clanky5633/osvz_upresneni_k_navrhum.doc26 KBosvz_upresneni_k_navrhum.docvloženo: 03. 08. 2020, 11:00h
clanky5633/pouceni_rodicu.odt17 KBpouceni_rodicu.odtvloženo: 03. 08. 2020, 11:00h

NRP - FORMULÁŘE

clanky5633/osvz_dotaznik_pro_zajemce_o_nrp_1.doc82 KBosvz_dotaznik_pro_zajemce_o_nrp_1.docvloženo: 03. 08. 2020, 11:00h
clanky5633/osvz_vyjadreni_praktickeho_lekare_k_zadosti_o_nrp_1.docx13 KBosvz_vyjadreni_praktickeho_lekare_k_zadosti_o_nrp_1.docxvloženo: 03. 08. 2020, 11:00h
clanky5633/osvz_zadost_o_zarazeni_do_evidence_zadatelu_o_nrp.pdf717 KBosvz_zadost_o_zarazeni_do_evidence_zadatelu_o_nrp.pdfvloženo: 03. 08. 2020, 11:00h