Projekt „Hasiči Varnsdorf, Rumburk, Groβschönau, Seifhennersdorf – poskytování vzájemné pomoci“

Publikováno: 30.1.2017 Autor: admin

Dne 30. ledna 2012 se na MěÚ ve Varnsdorfu - lead parter, uskutečnilo oficiální zahájení projektu „Hasiči Varnsdorf, Rumburk, Groβschönau, Seifhennersdorf - poskytování vzájemné pomoci", se zástupci všech kooperačních partnerů projektu. Tento projekt byl schválen v listopadu loňského roku monitorovacím výborem Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013, v oblasti podpory Opatření na odstranění škod způsobených povodněmi v srpnu 2010 a podpora preventivních opatření souvisejících s povodněmi. Oblast podpory byla vyhlášena dodatečně po povodních v srpnu 2010 a má minimalizovat nebezpečí opakovaného vzniku škod v zasaženém území. Obsahem projektu jsou aktivity v oblasti prevence, protipovodňové ochrany a přeshraničního krizového řízení. Naplánováno je pořízení speciální techniky ve Varnsdorfu, Rumburku a Großschönau pro efektivní zásahy při povodních a jiných živelních pohromách, ale také sanace hráze požární nádrže a vytvoření retenční plochy v Seifhennersdorfu. Projekt je doplněn společnými školeními a také taktickými a praktickými cvičeními.

Soubory ke stažení

clanky5663/20130419-projekt_hasici_eu.pdf141 KB20130419-projekt_hasici_eu.pdfvloženo: 30. 01. 2017, 08:23h