Protipovodňové dotace

Publikováno: 30.1.2017 Autor: admin

Město Rumburk bylo i v letošním roce úspěšné při podávání žádostí o dotaci do Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. Schválené projekty „Rekonstrukce rybníka V Podhájí Rumburk - výpustný blok" a „Protipovodňové opatření - rybník Mexiko II - Rumburk" přispějí k zajištění vyšší schopnosti krajiny zadržovat vodu a k realizaci protipovodňových opatření, tedy ke komplexnímu zlepšení stavu vodohospodářských děl. Celkové uznatelné náklady na oba projekty činí téměř 3,5mil. Kč a město Rumburk se bude podílet na spolufinancování projektů 30% z celkové požadované částky. Zahájení obou investičních akcí již proběhlo a ukončené stavby by měly být předány městu Rumburk na přelomu měsíců listopad a prosinec 2011.