Poplatek za odpady první pololetí 2022 - AKTUALIZACE

Publikováno: 3.8.2022 Autor: Tillner Jiří

Poplatek za odpady první pololetí 2022

AKTUALIZACE – Informace k úhradě poplatku

Plátce, který doposud neobdržel informace k úhradě (důvodem může být nedoručení složenky doručovatelem, nezavedení do systému z důvodu nepřesného uvedení některého z údajů při ohlášení nebo nepodání ohlášení poplatníkem) obdrží údaje nejpozději do konce září 2022.

 

NÁDOBY, KTERÉ JSOU OZNAČENY ZNÁMKOU NA PRVNÍ POLOLETÍ 2022, BUDOU NADÁLE VYVÁŽENY VE SJEDNANÝCH TERMÍNECH

 

Způsob úhrady poplatku:

a)      v hotovosti na pokladně Městského úřadu nebo v kanceláři sběrného dvora,

b)      platební kartou na pokladně Městského úřadu,

c)      bankovním převodem

 

Poplatek je stanoven v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se základem poplatku podle kapacity nádoby.

Poplatek se hradí zpětně, nelze hradit zálohově.

 

Případné informace podají pracovníci městského úřadu na odboru komunálních věcí nebo pracovníci svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství.