ODPADY nově od 1. ledna 2022

Publikováno: 26.1.2022 Autor: Pánková Denisa

Obecně závazná vyhláška města č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, Obecně závazná vyhláška města č. 2/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství, informace k ohlašovací povinnosti dle obecně závazné vyhlášky města Rumburk č. 1/2021, doporučený formulář ohlášení.

Vážení občané,

od 1. ledna 2022 se mění systém a způsob úhrady za odpady. Platby se provádí zpětně, což znamená, že při vyzvednutí známky (samolepky) na popelnice nebo kontejnery na první pololetí se úhrada neprovádí. Je však nutné, aby vlastník nemovitosti (plátce) provedl ohlášení, za jaký objekt bude platbu provádět. Zároveň si může vybrat objem a četnost vývozu nádob podle potřeby (lze průběžně měnit s ohledem na skutečnost). Více informací naleznete na webových stránkách města. V případě nejasností můžete kontaktovat pracovníky odboru komunálních věcí Městského úřadu Rumburk nebo pracovníky firmy AVE CZ odpadové hospodářství v areálu sběrného dvora.

Známky je možno vyzvedávat od středy 1. prosince 2021 v kanceláři sběrného dvora. Nejdříve (nebo současně) je však nutné provést ohlášení.