ODPADY - INFORMACE K CENÁM ZA ODPADY

Publikováno: 6.3.2018 Autor: Jelínek Jiří

Vážení spoluobčané,

od 1.3.2018 platí nové ceníky na odpady. Ceník č. 1/2018 na směsný komunální odpad (popelnice, kontejnery – ceny se nemění již od 1.1.2014) a Ceník č. 2/2018 pro sběrný dvůr.

 

Občané, kteří jsou zapojeni v systému obce pro nakládání s odpady, tj. zjednodušeně, mají zaplacenu známku na vývoz popelnice, mají možnost většinu odpadů, které se ukládají ve sběrném dvoře, odkládat do sběrného dvora zdarma.

Toto se netýká např. stavební sutě, zeminy a kamení, za které se ve sběrném dvoře platí. Rada města však snížila cenu uvedeného odpadu na částku 2,42 Kč/kg.

Do sběrného dvora však NEPATŘÍ, a tudíž nelze zdarma odkládat, pneumatiky. Pneumatiky lze odevzdat zdarma (bez ohledu na nákup zboží či služeb a bez ohledu na značku pneumatik) na místech zpětného odběru (kolektivní systém firmy „Eltma“), které jsou na území města Rumburk tři.

Z veřejně dostupných informací se jedná o:

1)      Eduard Richter Autoservis, Vodní 248/2, Rumburk,

2)      Pneuservis Drahovský, Palackého 171/7, Rumburk,

3)      REKASPED s.r.o., Šluknovská 332, Rumburk.

Ceníky jsou dostupné na odboru komunálních věcí, na sběrném dvoře a na webových stránkách města www.rumburk.cz  pod sekcí občan ceníky a sběrný dvůr nebo pod odborem komunálních věcí.

Více informací o zpětném odběru pneumatik naleznete na www.eltma.cz.

Odbor komunálních věcí