ODPADY - Kontejnery na BIOodpad - doplnění

Publikováno: 8.4.2019 Autor: Tillner Jiří

Od 5.4.2019 je umístěn další velkoobjemový kontejner na BIO nad kolonkou ve Stepní ulici. Celkem jsou již po Rumburku rozmístěny 4 velkoobjemové kontejnery na BIO. Další jsou umístěny v ulici U Potoka v Horním Jindřichově, v ulici Lipová a na hřišti na Strážném vrchu. Kontejnery jsou určeny k odkládání bioodpadu, tzn. tráva, drobné větve, listí, případně i zbytky bioodpadu z domácností (ne živočišného původu).  Odbor komunálních věcí