Upozornění na novelu zákona č 56/2001 Sb.

Publikováno: 30.1.2017 Autor: admin

Upozornění na novelu zákona č 56/2001 Sb.,

 

Od 1.1.2015 je novelizován zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Novela přinesla řadu změn.:

 

V případě prodeje vozidla se zaevidování změny provádí v místě prodávajícího, kam půjde původní i nový majitel s jednou žádostí. Pokud jeden z nich zmocní druhého, musí být jeho podpis na plné moci úředně ověřen. Nebo mohou oba zmocnit třetí osobu, ale opět musí být úředně ověřené oba podpisy na plné moci. U vozidel dovezených z členských států EU včetně přidružených zemí a států  Evropského hospodářského prostoru, bude-li mít vozidlo platné a úplné registrační doklady, neprovádí se již schvalování technické způsobilosti vozidla , čímž ušetříte převážně  1 500,-Kč. K převodu vozidla musí dojít ve lhůtě 10 pracovních dní od podepsání kupní smlouvy. Velká změna nastala u vozidel v takzvaném polopřevodu a depozitu. U vozidel v polopřevodu, je nutné provést registraci do konce měsíce června. Pokud si vozidlo nedoregistrujete,  po 30. červnu 2015 vozidlo zanikne. V případě, že budete takové vozidlo provozovat, hrozí vám pokuta do 40 tisíc korun ve správním řízení, ale hlavně je potřeba si uvědomit, že zaniklému vozidlu zanikne i povinné ručení. U vozidel dočasně vyřazených  / v depozitu/  před 30. červnem 2013 je nutné na registru vozidel do konce roku 2015 nahlásit, kde je vozidlo umístěno a jaký je účel jeho využití. Pokud tak neučiníte, i toto vozidlo zanikne. Tuto povinnost máte i u vozidel dočasně vyřazených od 1.7.2013, kde však nesplněním této povinnosti nehrozí zánik vozidla, ale pokuta až 50 tisíc korun. Jednou z nejzávažnějších novinek je vyřazení vozidla z důvodu, že skončilo povinného ručení a nebylo sjednáno nové ve lhůtě do 14 dnů. V případě, že vám bude vozidlo z tohoto důvodu vyřazeno, jste povinni odevzdat RZ a předložit ORV i velký TP k vyznačení této skutečnosti. Po dobu takto vyřazeného vozidla musí vlastník zajistit, aby toto vozidlo neohrožovalo bezpečnost provozu, nesmí stát na veřejné pozemní komunikaci, nesmí být manipulováno s jeho identifikačními znaky. Před návratem do provozu musí vlastník doložit uzavřené povinné ručení a platnou technickou kontrolu.