Archiv:

RSS

KRIZOVÉ OPATŘENÍ (ZÁKAZY, PODMÍNKY, PRAVIDLA) S ÚČINNOSTÍ OD 11.05.2020

4.5.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 493 - krizové opatření - zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkami, zákaz provozu taxislužeb s výjimkami, zákaz přítomnosti veřejnosti ve vnitřních bazénech a saunách, zákaz prohlídek vnitřních prostor hradů a zámků, zákaz prodeje ubytovacích služeb s výjimkami, pravidla v provozovnách, jimž byl povolen provoz, podmínky prodeje nebaleného pečiva, pravidla provozu maloobchodních samoobslužných prodejen potravin, pravidla provozu farmářských a ostatních trhů, pravidla provozu zoologických a botanických zahrad a podobných provozů, pravidla provozu knihoven, muzeí, galerií, divadel, kin, koncertů, cirkusů a podobných zařízení a provozů, pravidla prodeje oděvů a obuvi, pravidla činnosti holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, masáží a kosmetických služeb, pravidla provozu venkovních prostor stravovacích provozoven, pravidla provozu nákupních center s plochou větší než 5 000 m2, pravidla provozu vnitřních sportovišť, a to s účinností od 11.05.2020

- uplynula doba účinnosti

VÝJIMKA Z POČTU OSOB PRO ÚČAST NA BOHOSLUŽBĚ K VÝROČÍ PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ

4.5.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 492 - krizové opatření - výjimka z usn. 452, a to z omezení počtu osob pro účast na bohoslužbě k 75. výročí Pražského povstání

- bohoslužba již proběhla 

ZÁKAZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ, ŽÁKŮ, STUDENTŮ A OSOB NA VYJMENOVANÝCH DRUZÍCH VZDĚLÁVÁNÍ S ÚČINNOSTÍ OD 11.05.2020

4.5.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 491 - krizové opatření - zákaz osobní přítomnosti dětí, žáků, studentů a dalších osob na vyjmenovaných druzích vzdělávání s výjimkami, a to s účinností od 11.05.2020

- uplynula doba účinnosti

NAŘÍZENÍ PRO POBYT NA VEŘ. MÍSTECH, ZÁKAZ AKCÍ NAD 100 OSOB, OMEZENÍ SPORTOVÁNÍ, PRAVIDLA PRO HROMADNÉ AKCE, SPORTOVCE, SŇATEČNÉ OBŘADY, BOHOSLUŽBY

4.5.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 490 - krizové opatření - nařízení pro pobyt na veřejně dostupných místech, zákaz akcí s účastí nad 100 osob, omezení sportování, nařízení pravidel pro hromadné akce, pro sportovce, pro účast na sňatečném obřadu a pro účast na bohoslužbě, a to s účinností od 11.05.2020

- uplynula doba účinnosti

ZÁKAZ POHYBU A POBYTU OSOB MIMO BYDLIŠTĚ BEZ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST

Usnesení vlády ČR č. 489 - mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - zákaz pohybu a pobytu osob na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) s výjimkami s účinností od 01.05.2020

- zrušeno usnesením č. 510 

NÁVRH ZÁKONA O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH KE ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ EPIDEMIE KORONAVIRU NA OBLAST KULTURNÍCH AKCÍ

4.5.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 486 - schválení návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na oblast kulturních akcí

PRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU

4.5.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 485 - prodloužení nouzového stavu do 17.05.2020

- uplynula doba účinnosti

SBÍRKA ZÁKONŮ

1.5.2020 PřílohaPDF

Sbírka zákonů ČR - částka 81 - Usnesení vlády ČR č. 490, 493

SBÍRKA ZÁKONŮ

30.4.2020 PřílohaPDF

Sbírka zákonů ČR - částka 80 - Usnesení vlády ČR č. 485, 491-492, 495

SBÍRKA ZÁKONŮ

29.4.2020 PřílohaPDF

Sbírka zákonů ČR - částka 79 - Nařízení vlády ČR č. 217

SBÍRKA ZÁKONŮ

27.4.2020 PřílohaPDF

Sbírka zákonů ČR - částka 76 - Nařízení vlády ČR č. 212 + Usnesení vlády ČR č. 483

ZRUŠENÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ (ZRUŠENÍ USN. 352)

27.4.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 483 - zrušení krizového opatření - zrušení usnesení č. 352, kterým byla zakázána platnost obecních nařízení o užívání místní komunikace za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

PRODLOUŽENÍ DOBY UZNATELNOSTI VÝDAJŮ CÍLENÉHO PROGRAMU PODPORY ZAMĚSTNANOSTI

27.4.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 481 - prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti

NAŘÍZENÍ VLÁDY, KTERÝM SE MĚNÍ NĚKTERÁ NAŘÍZENÍ VLÁDY V OBLASTI ZEMĚDĚLSTVÍ V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ

27.4.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 465 - nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s epidemií v roce 2020

SBÍRKA ZÁKONŮ

27.4.2020 PřílohaPDF

Sbírka zákonů ČR - částka 75 - Vyhláška MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020