Archiv:

RSS

SBÍRKA ZÁKONŮ

7.5.2020 PřílohaPDF

Sbírka zákonů ČR - částka 85 - zákon č. 234/2020 Sb., kterým se mění zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti
s výskytem koronaviru

SBÍRKA ZÁKONŮ

7.5.2020 PřílohaPDF

Sbírka zákonů ČR - částka 84 - vyhláška MŠMT č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, vyhláška MŠMT č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru

SBÍRKA ZÁKONŮ

6.5.2020 PřílohaPDF

Sbírka zákonů ČR - částka 83 - zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2, zákon č. 229/2020 Sb., kterým se mění zákon o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, zákon č. 230/2020 Sb., kterým se mění zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, zákon č. 231/2020 Sb., kterým se mění zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

ROZŠÍŘENÍ PROGRAMU OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ

5.5.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 514 - zvýšení dotace poskytované v Programu podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 "OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ" na 500 Kč za jeden den 

ZÁMĚR K PŘIPRAVOVANÉMU PROGRAMU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU "COVID - NÁJEMNÉ"

5.5.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 513 - záměr k připravovanému programu Ministerstva průmyslu a obchodu "COVID - NÁJEMNÉ"

SBÍRKA ZÁKONŮ

5.5.2020 PřílohaPDF

Sbírka zákonů ČR - částka 82 - Usnesení vlády ČR č. 506, 511-512

ZRUŠENÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ (ZRUŠENÍ USN. 404 A BODU I. USN. 207)

5.5.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 512 - zrušení krizového opatření - zrušení usn. 404 a bodu I. usn. 207, jimiž byla po dobu nouzového stavu nařízena pracovní pohotovost žákům a studentům vybraných oborů vzdělání

ZÁKAZ VSTUPU CIZINCŮ DO ČR S VÝJIMKAMI, POVINNOSTI OSOB V SOUVISLOSTI SE VSTUPEM NA ÚZEMÍ ČR

5.5.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 511 - krizové opatření - zákaz vstupu cizinců do ČR s výjimkami, povinnosti osob v souvislosti se vstupem na území ČR, a to s účinností od 11.05.2020 + zrušení bodu I/2 a 4 usn. 198 a usn. 495

- uplynula doba účinnosti

ZÁKAZ POHYBU A POBYTU OSOB MIMO BYDLIŠTĚ BEZ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST

Usnesení vlády ČR č. 510 - mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - zákaz pohybu a pobytu osob na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) s výjimkami s účinností od 05.05.2020

- zrušeno usnesením č. 537

DOČASNÉ ZNOVUZAVEDENÍ OCHRANY VNITŘNÍCH HRANIC ČR

Usnesení vlády ČR č. 509 - schválení návrhu opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR s účinností od 11.05.2020, jímž se mění OOP ze dne 15.03.2020 ve znění OOP ze dne 16.03.2020, ze dne 01.04.2020 a ze dne 23.04.2020, a dočasně znovu zavádí ochrana vnitřních hranic pro období od 15.05.2020 do 13.06.2020

- zrušeno usnesením č. 570 

ZRUŠENÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ (ZRUŠENÍ USN. 200)

5.5.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 506 - zrušení krizového opatření - zrušení usnesení č. 200, kterým byla zákázána přeshraniční přeprava osob

NÁVRH ZÁKONA O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH KE ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ EPIDEMIE KORONAVIRU V OBLASTI OCHRANY ZAMĚSTNANCŮ PŘI PLATEBNÍ NESCHOPNOSTI ZAMĚSTNAVATELE

5.5.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 505 - schválení návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

NÁVRH ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON O KOMPENZAČNÍM BONUSU V SOUVISLOSTI S KRIZOVÝMI OPATŘENÍMI

5.5.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 504 - schválení návrhu zákona, kterým se mění zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru 

NÁVRH ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON O NĚKTERÝCH ÚPRAVÁCH V OBLASTI EVIDENCE TRŽEB V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÍM NOUZOVÉHO STAVU

5.5.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 503 - schválení návrhu zákona, kterým se mění zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

ZÁKAZ VSTUPU CIZINCŮ DO ČR S VÝJIMKAMI, POVINNOSTI OSOB V SOUVISLOSTI SE VSTUPEM NA ÚZEMÍ ČR

4.5.2020 PřílohaPDF

Usnesení vlády ČR č. 495 - krizové opatření - zákaz vstupu cizinců do ČR s výjimkami, povinnosti osob v souvislosti se vstupem na území ČR, a to s účinností od 01.05.2020 + zrušení usn. 443

- zrušeno usnesením č. 511