OCHRANNÉ A MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Publikováno: 15.6.2020 Autor: Tillnerová Jiřina

Usnesení vlády ČR č. 664 - vydání ochranného a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví:

1) podmínky vstupu osob na území ČR s účinností od 15.06.2020

2) zákaz nebo omezení konání hromadných akcí s účinností od 15.06.2020

3) podmínky provozu stravovacích a dalších služeb a zákaz či omezení činnosti některých provozovatelů s účinností od 15.06.2020

4) zákaz pohybu a pobytu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 15.06.2020

5) omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 22.06.2020 do 30.06.2020