MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ (ZÁKAZY, NAŘÍZENÍ, OMEZENÍ, PRAVIDLA, POVINNOSTI)

Publikováno: 19.5.2020 Autor: Tillnerová Jiřina

Usnesení vlády ČR č. 555 - mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:

1) zákaz nebo omezení konání hromadných akcí s účinností od 25.05.2020

2) podmínky provozu stravovacích služeb a ubytovacích podniků, zákaz dalších činností některým provozovatelům, omezení činnosti v některých provozovnách, a to s účinností od 25.05.2020 - zrušeno usnesením č. 580 

3) omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 25.05.2020 - zrušeno usnesením č. 580

4) omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s účinností od 25.05.2020

5) omezení provozu poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících lázeňskou léčebně rehabilitační péči s účinností od 25.05.2020

6) pravidla pro přijímání osob do zařízení poskytovatelů sociálních služeb s účinností od 25.05.2020  

7) podmínky konání fotbalového zápasu mezi FK Teplice a FC Slovan Liberec dne 23.05.2020 - utkání již proběhlo

8) zákaz pohybu a pobytu osob mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 19.05.2020 do 25.05.2020 - uplynula doba účinnosti

9) zákaz pohybu a pobytu osob ve vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště, v prostředcích veřejné dopravy a na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň 2 osoby ve vzdálenosti bližší než 2 metry a nejedná se o členy domácnosti, bez ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 25.05.2020 - zrušeno usnesením č. 580

10) zrušení opatření obecné povahy ze dne 16.03.2020, kterým bylo poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče nařízeno omezit provádění plánovaných zdravotních výkonů   

Soubory ke stažení

clanky7442/555._usneseni_vlady_cr-mimoradna_opatreni_ministerstva_zdravotnictvi.pdf136 KB555._usneseni_vlady_cr-mimoradna_opatreni_ministerstva_zdravotnictvi.pdfvloženo: 19. 05. 2020, 11:30h
clanky7442/555priloha._priloha_c._1_usneseni_vlady_cr-zakaz_nebo_omezeni_konani_hromadnych_akci_s_ucinnosti_od_25.05.2020.pdf164 KB555priloha._priloha_c._1_usneseni_vlady_cr-zakaz_nebo_omezeni_konani_hromadnych_akci_s_ucinnosti_od_25.05.2020.pdfvloženo: 19. 05. 2020, 11:30h
clanky7442/555priloha._priloha_c._2_usneseni_vlady_cr-podminky_provozu_stravovacich_sluzeb_a_ubytovacich_podniku,_zakaz_dalsich_cinnosti_nekterym_provozovatelum,_omezeni_cinnosti_v_nekterych_provozovnach,_a_to_s_ucinnosti_od_25.05.2020.pdf233 KB555priloha._priloha_c._2_usneseni_vlady_cr-podminky_provozu_stravovacich_sluzeb_a_ubytovacich_podniku,_zakaz_dalsich_cinnosti_nekterym_provozovatelum,_omezeni_cinnosti_v_nekterych_provozovnach,_a_to_s_ucinnosti_od_25.05.2020.pdfvloženo: 19. 05. 2020, 11:30h
clanky7442/555priloha._priloha_c._3_usneseni_vlady_cr-omezeni_provozu_skol_a_skolskych_zarizeni_s_ucinnosti_od_25.05.2020.pdf170 KB555priloha._priloha_c._3_usneseni_vlady_cr-omezeni_provozu_skol_a_skolskych_zarizeni_s_ucinnosti_od_25.05.2020.pdfvloženo: 19. 05. 2020, 11:30h
clanky7442/555priloha._priloha_c._4_usneseni_vlady_cr-omezeni_provozu_zdravotnickych_zarizeni_luzkove_pece_a_zarizeni_socialnich_sluzeb_s_ucinnosti_od_25.05.2020.pdf163 KB555priloha._priloha_c._4_usneseni_vlady_cr-omezeni_provozu_zdravotnickych_zarizeni_luzkove_pece_a_zarizeni_socialnich_sluzeb_s_ucinnosti_od_25.05.2020.pdfvloženo: 19. 05. 2020, 11:30h
clanky7442/555priloha._priloha_c._5_usneseni_vlady_cr-omezeni_provozu_poskytovatelu_zdravotnich_sluzeb_poskytujicich_lazenskou_lecebne_rehabilitacni_peci_s_ucinnosti_od_25.05.2020.pdf165 KB555priloha._priloha_c._5_usneseni_vlady_cr-omezeni_provozu_poskytovatelu_zdravotnich_sluzeb_poskytujicich_lazenskou_lecebne_rehabilitacni_peci_s_ucinnosti_od_25.05.2020.pdfvloženo: 19. 05. 2020, 11:30h
clanky7442/555priloha._priloha_c._6_usneseni_vlady_cr-pravidla_pro_prijimani_osob_do_zarizeni_poskytovatelu_socialnich_sluzeb_s_ucinnosti_od_25.05.2020.pdf164 KB555priloha._priloha_c._6_usneseni_vlady_cr-pravidla_pro_prijimani_osob_do_zarizeni_poskytovatelu_socialnich_sluzeb_s_ucinnosti_od_25.05.2020.pdfvloženo: 19. 05. 2020, 12:10h
clanky7442/555priloha._priloha_c._7_usneseni_vlady_cr-podminky_konani_fotbaloveho_zapasu_mezi_fk_teplice_a_fc_slovan_liberec_dne_23.05.2020.pdf159 KB555priloha._priloha_c._7_usneseni_vlady_cr-podminky_konani_fotbaloveho_zapasu_mezi_fk_teplice_a_fc_slovan_liberec_dne_23.05.2020.pdfvloženo: 19. 05. 2020, 12:10h
clanky7442/555priloha._priloha_c._8_usneseni_vlady_cr-zakaz_pohybu_a_pobytu_osob_mimo_bydliste_bez_ochrannych_prostredku_dychacich_cest_s_vyjimkami_s_ucinnosti_od_19.05.2020_do_25.05.2020.pdf182 KB555priloha._priloha_c._8_usneseni_vlady_cr-zakaz_pohybu_a_pobytu_osob_mimo_bydliste_bez_ochrannych_prostredku_dychacich_cest_s_vyjimkami_s_ucinnosti_od_19.05.2020_do_25.05.2020.pdfvloženo: 19. 05. 2020, 12:27h
clanky7442/555priloha._priloha_c._9_usneseni_vlady_cr-zakaz_pohybu_a_pobytu_osob_bez_ochrannych_prostredku_dychacich_cest_s_vyjimkami_s_ucinnosti_od_25.05.2020.pdf169 KB555priloha._priloha_c._9_usneseni_vlady_cr-zakaz_pohybu_a_pobytu_osob_bez_ochrannych_prostredku_dychacich_cest_s_vyjimkami_s_ucinnosti_od_25.05.2020.pdfvloženo: 19. 05. 2020, 12:27h
clanky7442/555priloha._priloha_c._10_usneseni_vlady_cr-zruseni_opatreni_obecne_povahy_ze_dne_16.03.2020,_kterym_bylo_poskytovatelum_zdravotnich_sluzeb_akutni_luzkove_pece_narizeno_omezit_provadeni_planovanych_zdravotnich_vykonu.pdf134 KB555priloha._priloha_c._10_usneseni_vlady_cr-zruseni_opatreni_obecne_povahy_ze_dne_16.03.2020,_kterym_bylo_poskytovatelum_zdravotnich_sluzeb_akutni_luzkove_pece_narizeno_omezit_provadeni_planovanych_zdravotnich_vykonu.pdfvloženo: 19. 05. 2020, 12:27h