MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ (ZÁKAZY, NAŘÍZENÍ, OMEZENÍ, PRAVIDLA, POVINNOSTI)

Publikováno: 19.5.2020 Autor: Tillnerová Jiřina

Usnesení vlády ČR č. 554 - mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:

1) prodloužení platnosti lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci a čestných prohlášení zaměstnanců nahrazujících vstupní lékařskou prohlídku po ukončení nouzového stavu

2) omezení návštěv v prostředí věznic a vazebních věznic ČR s účinností od 18.05.2020 

3) omezení poskytování některých druhů sociálních služeb s účinností od 18.05.2020 

4) podmínky vstupu osob na území ČR s účinností od 18.05.2020 - zrušeno usnesením č. 580