MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ (ZÁKAZY, NAŘÍZENÍ, OMEZENÍ, PRAVIDLA, POVINNOSTI)

Publikováno: 15.5.2020 Autor: Tillnerová Jiřina

Usnesení vlády ČR č. 537 - mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:

1) zákaz pohybu a pobytu osob mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 12.05.2020 do 25.05.2020

2) zákaz pohybu a pobytu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 25.05.2020 

3) omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 18.05.2020 do 25.05.2020

4) zákaz slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění, trhů, omezení sportování, pravidla pro akce nad 100 osob s účinností od 18.05.2020 do 25.05.2020 

5) omezení stravovacích a ubytovacích služeb, zákaz některých činností, pravidla provozů a činností, které nebyly zakázány s účinností od 18.05.2020 do 25.05.2020

- uplynula doba účinnosti