Opatření Městského úřadu Rumburk

Publikováno: 17.3.2020 Autor: Jakouběová Petra

V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a v souladu s usnesením vlády ČR z 15. března 2020 o přijetí krizového opatření poskytuji občanům následující informace:

 

Provoz CzechPointu není omezen. 

 

Žádáme občany, kteří chodí platit nájem za byty na odbor majetkový, aby platby realizovali buď složenkou prostřednictvím pošty, nebo je posílali přímo na účet č. 78-514 178 0277/0100.

 

 

Mgr. Dagmar Žáková, pověřená výkonem činností tajemníka MěÚ Rumburk