Opatření Městského úřadu Rumburk

Publikováno: 17.3.2020 Autor: Jakouběová Petra

V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a v souladu s usnesením vlády ČR z 15. března 2020 o přijetí krizového opatření poskytuji občanům následující informace:

Na Městském úřadě Rumburk došlo k úpravě úředních hodin: PONDĚLÍ: 8.00 – 11.00 hodin, STŘEDA: 13.00 – 16.00 hodin.

Vzhledem k uzavření Městského informačního centra budou vydávány pytle na tříděný odpad pouze na Odboru komunálních věcí MěÚ Rumburk, a to v úřední hodiny.

Žádáme občany, kteří chodí platit nájem za byty na odbor majetkový, aby platby realizovali buď složenkou prostřednictvím pošty, nebo je posílali přímo na účet č. 78-514 178 0277/0100.

Sňatečné obřady po dobu trvání zákazu volného pohybu nelze konat, neboť na ně nedopadá žádná z výjimek zákazu volného pohybu osob vymezená v usnesení vlády č. 215 z 15. března 2020. Uzavření manželství nelze považovat za neodkladnou úřední záležitost.

 

Mgr. Dagmar Žáková, pověřená výkonem činností tajemníka MěÚ Rumburk