Město Rumburk a GDPR

Publikováno: 14.8.2020 Autor: Křemenák Petr

Dne 25. května 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27.04.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) označované jako  General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“). Toto nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů evropské unie proti neoprávněnému zacházení s jejich osobními údaji. 

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR a na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Správce poskytuje informace o jím zpracovávaných osobních údajích - poskytnutí informací dle čl. 13 a 14 Nařízení GDPR (informační memorandum)

Odkazy

Ode dne 25.05.2018 jsou mimo jiné všechny obce povinny mít tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Pro město Rumburk vykonává funkci pověřence Ing. Jan Gubáš; gubas@catania.cz