8/2010 - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Publikováno: 14.7.2010 Autor: admin

Žádost o poskytnutí informace - byla vyžádána kopie rozhodnutí o odstranění staveb v ulicích Komenského a Příkré (bývalý areál Bytexu) a kopie vyjádření Severočeské energetiky, a.s. Děčín (nyní ČEZ Distribuce, a.s.) k odstranění uvedených staveb.

Doprovodná informace:

Městský úřad Rumburk, konkrétně Odbor stavebního úřadu, poskytl žadateli informaci - kopii rozhodnutí o odstranění stavby:

- čtyřpodlažní výrobní objekt (ul. Komenského), tovární komín a ocelový přízemní přístřešek, vše na části stavební parcely č. 2435 v k.ú. Rumburk, areál bývalého BYTEXu, ul. Komenského 1

- čtyřpodlažní výrobní hala (ul. Příkrá), dvoupodlažní objekt propagace, přízemní objekt garáží a přízemní objekt kotelny, vše části stavební parcely číslo 2435 v k.ú. Rumburk, areál bývalého BYTEXu.

- kopie vyjádření Severočeské energetiky, a.s. Děčín (nyní ČEZ distribuce, a.s.) k odstranění předmětných staveb.


Připravila:

Mgr. Dagmar Žáková, tisková mluvčí Města Rumburk

Městský úřad Rumburk, tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

Tel. 412 356 256, e-mail: tiskovy.mluvci@rumburk.cz