2/2008 - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Publikováno: 29.6.2010 Autor: admin

Doprovodná informace:
Podaná žádost byla žadatelem vzata zpět 26. 2. 2008


Připravil: JUDr. Miroslav Majzlík, tajemník
Městský úřad Rumburk, tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
tel. 412 356 214, e-mail: tajemnik@rumburk.cz