3/2008 - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Publikováno: 29.6.2010 Autor: admin


Žádost o informaci o uzavření Smlouvy na svoz komunálního odpadu, provoz sběrného dvora, obsah smluv od r. 1999


Doprovodná informace:
Městský úřad Rumburk poskytl písemnou informaci žadateli ve věci Smluv na svoz komunálního odpadu. Žadateli byly žadateli zaslány požadované přílohy.

Připravil: JUDr. Miroslav Majzlík, tajemník
Městský úřad Rumburk, tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
tel. 412 356 214, e-mail: tajemnik@rumburk.cz