4/2008 - Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Publikováno: 29.6.2010 Autor: admin

Žádost o informaci - hmotné a finanční dary z rozpočtu Města Rumburka uvolněným členům Zastupitelstva města Rumburka, služební cesty uvolněného zastupitele v letech 2000 - 2008, Směrnice k cestovním náhradám


Doprovodná informace:
Tajemník Městského úřadu Rumburk poskytl dne 8. 4. 2008 písemnou informaci žadateli a spolu s doprovodným dopisem byly požadované dokumenty zaslány v příloze.


Připravil: JUDr. Miroslav Majzlík, tajemník
Městský úřad Rumburk, tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
tel. 412 356 214, e-mail: tajemnik@rumburk.cz