STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA RUMBURK NA ROKY 2017 - 2026

Publikováno: 1.2.2019 Autor: Jelínek Jiří

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA RUMBURK NA ROKY 2017 AŽ 2026

Informujeme občany města Rumburk, že dne 27.4.2017 od 15,30 hodin proběhlo veřejné projednání návrhu nového "Strategického plánu rozvoje města Rumburk na roky 2017 - 2026" ve velkém sále DK Střelnice v Rumburku. Pozvánka na toto veřejné projednání byla zveřejněna na webových i facebookových stránkách města, v Rumburských novinách a na vývěsce města. Na webových stránkách města byl zároveň zveřejněn návrh nového "Strategického plánu rozvoje města Rumburk na roky 2017 - 2026".

Upozorňujeme občany, kteří se neúčastnili tohoto veřejného projednání, že mohou své námitky, návrhy a připomínky k tomuto materiálu uplatnit písemně na adresu města (Město Rumburk,
tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk) nebo mailem na e-mail elektronické podatelny: epodatelna@rumburk.cza to nejpozději do 15.5.2017. Případné dotazy v této věci odpoví místostarosta města p.Jiří Pimpara, tel.412356213.