Kontakty na zaměstnance Městského úřadu

Publikováno: 30.11.2015 Autor: admin
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZvše

OCDSOZU-Odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad

Oddělení dopravně správní (ODS)

Mgr. Macounová Drahomíra

Vedoucí oddělení dopravy
(MU C213)

Musílková Kateřina

referent
(MU C213)

Odbor finanční (OF)

Málková Marcela , DiS.

Administrativní pracovnice
(MU B47)

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)

Macková Monika

Terénní pracovnice
(MU C111)

+420 412 356 118
+420 602 642 175

Odbor životního prostředí (OZP)

Matoušková Kateřina

Ochrana ovzduší a zeměděl. fondu, rybářství
(MU C314)

Michalů Iva

Vedoucí zařízení (Záchytné kotce)
(MU KAS C)


+420 725 712 747

Odbor regionálního rozvoje a investic (ORRI)

Ing. Mertlová Dagmar

Vedoucí odboru
(MU B70)

+420 412 356 233
+420 725 712 737

OVV-Odbor vnitřních věcí

Oddělení správa a provoz úřadu (OSPU)

Masařová Žaneta

Archiv, provoz úřadu
(MU B86)

+420 412 356 332
+420 720 045 697

Odbor majetkový (OM)

Makovička Radek

Technické zabezpeč. bytů a nebyt. prostor
(MU A37)

+420 412 356 262
+420 725 712 731

Mlejnková Pavla

Žádosti o kácení a pořez dřevin
(MU A39)

+420 412 356 270
+420 727 867 795

Odbor školství kultury a tělovýchovy (OSKTV)

Marková Lenka

Městské informační centrum
(MU MIC)

+420 412 331 171
+420 727 812 919

Mejstříková Markéta

Školství - výkazy, statistika, stát. rozp. škol
(MU B26)