Kontakty na zaměstnance Městského úřadu

Publikováno: 30.11.2015 Autor: admin
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZvše

Vedení města (VEDENI)

Ing. Kus Lumír

Starosta
(MU A24)

+420 412 356 212
+420 606 214 166

Městská policie (MP)

Kotmel Waldemar

Velitel MP
(MU MP)

+420 412 332 050
+420 774 897 951

OCDSOZU-Odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad

Oddělení dopravně správní (ODS)

Ing. Kusová Jana

Vedoucí odboru
(MU C211)

+420 412 356 297
+420 722 076 870
+420 412 356 301

Kohoutová Aneta , DiS.

Referent
(MU C208)

+420 412 356 331
+420 412 356 301

Bc. Krejčík Jan

Registr řidičů
(MU C210)

+420 412 356 298

Odbor finanční (OF)

Kliková Helena

Evidence smluv
(MU B51)

+420 412 356 318

Košumberská Lenka

Daně a poplatky
(MU B48)

Koukalová Klára

Pokladní
(MU A4)

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)

Kočová Eliška

Administrativní pracovník
(MU C113)

+420 412 356 310

Kozlerová Jana , DiS.

Sociální pracovnice
(MU C113)

+420 412 356 359
+420 725 837 079

Křížová Lýdie

Opatrovnice
(C110)

+420 412 356 356
+420 601 160 469

Odbor životního prostředí (OZP)

Koderová Lenka

Koordinovaná a závazná stanoviska
(MU C313)

+420 412 356 296

Odbor regionálního rozvoje a investic (ORRI)

Ing. Kohoutková Petra

Územní plánování
(MU B42)

Odbor majetkový (OM)

Bc. Koštrnová Kateřina

Prodej a nájem pozemků, zřizování VB
(MU A39)

+420 412 356 272
+420 727 867 975