Archiv:

Změna úředních hodin a informace pro občany

Změna úředních hodin a informace pro občany

16.3.2020 PřílohaDOCX
  • Ve středu budou úřední hodiny odpoledne od 13:00 do 16:00
  • V pondělí budou úřední hodiny dopoledne od 08:00 do 11:00

 

Uzavření Městského informačního centra

Uzavření Městského informačního centra

16.3.2020

S odkazem na mimořádná opatření k prevenci šíření koronaviru přijatá Vládou ČR je s účinností ode dne 14.03.2020 od 6:00 hodin Městské informační centrum Rumburk zcela uzavřené.

 

ODPADY - UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA

ODPADY - UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA

16.3.2020

Na základě oznámení firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. bude od 16. 03. 2020 do 21. 03. 2020 uzavřen sběrný dvůr. Informace budeme upřesňovat.

Odbor komunálních věcí

ODPADY - KONTEJNERY NA BIOODPAD

ODPADY - KONTEJNERY NA BIOODPAD

16.3.2020

Dne 16. 03. 2020 budou na stanoviště ve Stepní ul., Lipové ul., Strážném vrchu a v Horním Jindřichovem pod přemostěním opět přistaveny velké kontejnery na bioodpad.

Odbor komunálních věcí

16.3.2020

Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm). Omezen bude i provoz pokladen. Konkrétní informace podá místně příslušný finanční úřad. Finanční správa doporučuje hradit daně bezhotovostně - přehled příslušných čísel účtů jednotlivých finančních úřadů. Finanční správa ruší výjezdy pracovníků do obcí i původně ohlášené rozšířené úřední hodiny finančních úřadů, které byly plánovány na období 23. 3. - 1. 4. 2020. Tato omezení však budou veřejnosti kompenzována chystanými opatřeními Ministerstva financí. Dočasně bude omezen i provoz pracovišť v tzv. "optimalizovaném režimu 2+2". Finanční správa proto začne jednat se starosty o možném umístění schránek finančních úřadů, do kterých budou moci poplatníci vhazovat v zalepených obálkách svá podání např. vyplněná daňová přiznání, která tímto budou platně podaná. Finanční správa doporučuje ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace. Podrobnosti k provozu daného pracoviště a telefonní linku nalezne veřejnost na příslušné stránce finančního úřadu. Pro účely poskytování informací k aktuální situaci zřizuje Finanční správa infolinku 224 041 111, která bude v provozu v pracovních dnech. Tato rozhodnutí jsou v souladu s opatřeními, která mají minimalizovat riziko přenosu nemoci mezi občany. "Snažíme se najít takový model, který v aktuální situaci umožní i nadále veřejnosti komunikovat se správcem daně," dodává generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

V návaznosti na "MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ" Ministerstva zdravotnictví ČR, které bylo vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem (zákaz vzdělávání ve všech typech škol) si Vás dovoluji seznámit s navazujícími opatřeními linek Dopravy Ústeckého kraje.

Od 16. 3. 2020 (pondělí) bude zaveden prázdninový provoz autobusové dopravy DÚK.

Na železnici provoz zatím beze změn. Pro provoz MHD sledujte informace jednotlivých MHD.

Pakliže se podaří realizovat změna i na straně informačních systémů, bude správné informování cestujících zajištěno i tam, tj. např. ve vyhledávači a v databázi jízdních řádů na www.dopravauk.cz a např. www.idos.cz.

Rozsah redukce je asi 3 %, omezené spoje jsou jen na některých linkách (viz leták "Linky s redukcí")

O dalších případných opatřeních Vás budeme opět informovat.

Již nyní nově víme, že bude také zkrácen provoz přeshraničních linek od soboty 14.3. 0:00 takto:

vlaky U28 provoz jen v úsecích Děčín - Dolní Žleb a potom Dolní Poustevna - Rumburk

401 - ukončena na zastávce Jiříkov, Elitex

409 - z autobusového nádraží ve Varnsdorfu jede přes Studánku do Horního Jindřichova a dále po své obvyklé trase a zpět v opačném pořadí

435 - ukončena na zastávce Hřensko, přívoz/střed ???

452 - ukončena na zastávce Petrovice, konečná

521 - ukončena na zastávce Brandov, u hřiště

583 - není v provozu

585 - ukončena na zastávce Boží Dar, u kostela

13.3.2020

Vážení občané,

v souvislosti s opatřením Vlády České republiky o šíření koronavirové nákazy vám sdělujeme, že:
Základní školy zřizované městem Rumburk jsou s platností od středy 11.3.2020 až do odvolání uzavřeny

  1. Mateřské školy zřizované městem Rumburk zůstávají v provozu
  2. Příspěvkové organizace města

jsou počínaje dne 13.3.2020 pro veřejnost uzavřené. Podrobnější informace naleznete na výše uvedených webových stránkách organizací.

Ing. Ladislav Růžička, místostarosta města

upravuje se bod č.1
Mateřské školy zřizované městem pracují podle schváleného harmonogramu. Sledujte webové stránky města, viz Informace pro rodiče "školkových" dětí

13.3.2020
Vážení občané,
 
na základě vyhlášení nouzového stavu z důvodu šíření koronavirové nákazy vás žádáme, abyste zvážili nutnost návštěv a jednání na městském úřadě.
Současně do odvolání nouzového stavu bude mít Městský úřad Rumburk jeden úřední den v týdnu, a to v pondělí 8:00 -12:00, 12:30 - 17:00. Provoz podatelny a pokladny je nezměněn. 
V případě potřeby vyřízení neodkladných záležitostí zvolte telefonickou nebo elektronickou komunikaci. Děkujeme za pochopení. 
 
Mgr. Dagmar Žáková
pověřená výkonem činnosti tajemníka
Městského úřadu Rumburk.

13.3.2020

Vážení občané,

v souvislosti s opatřením Vlády České republiky o šíření koronavirové nákazy vám sdělujeme, že:
Základní školy zřizované městem Rumburk jsou s platností od středy 11.3.2020 až do odvolání uzavřeny

  1. Mateřské školy zřizované městem Rumburk zůstávají v provozu
  2. Příspěvkové organizace města

jsou počínaje dne 13.3.2020 pro veřejnost uzavřené. Podrobnější informace naleznete na výše uvedených webových stránkách organizací.

Ing. Ladislav Růžička, místostarosta města

V návaznosti na "MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ" Ministerstva zdravotnictví ČR, které bylo vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem (zákaz vzdělávání ve všech typech škol) si Vás dovoluji seznámit s navazujícími opatřeními linek Dopravy Ústeckého kraje.

Od 16. 3. 2020 (pondělí) bude zaveden prázdninový provoz autobusové dopravy DÚK.

Na železnici provoz zatím beze změn. Pro provoz MHD sledujte informace jednotlivých MHD.

Pakliže se podaří realizovat změna i na straně informačních systémů, bude správné informování cestujících zajištěno i tam, tj. např. ve vyhledávači a v databázi jízdních řádů na www.dopravauk.cz a např. www.idos.cz.

Rozsah redukce je asi 3 %, omezené spoje jsou jen na některých linkách (viz leták "Linky s redukcí")

O dalších případných opatřeních Vás budeme opět informovat.

Již nyní nově víme, že bude také zkrácen provoz přeshraničních linek od soboty 14.3. 0:00 takto:

vlaky U28 provoz jen v úsecích Děčín - Dolní Žleb a potom Dolní Poustevna - Rumburk

401 - ukončena na zastávce Jiříkov, Elitex

409 - z autobusového nádraží ve Varnsdorfu jede přes Studánku do Horního Jindřichova a dále po své obvyklé trase a zpět v opačném pořadí

435 - ukončena na zastávce Hřensko, přívoz/střed ???

452 - ukončena na zastávce Petrovice, konečná

521 - ukončena na zastávce Brandov, u hřiště

583 - není v provozu

585 - ukončena na zastávce Boží Dar, u kostela

12.3.2020
Vážení občané,
 
v souvislosti s opatřením vlády České republiky o šíření koronavirové nákazy prosíme o zvážení nutnosti návštěvy a jednání na městském úřadu. 
Je-li možnost vaše požadavky vyřídit elektronickou cestou či telefonicky, využijte ji. Chráníte tím nejen sami sebe, ale i naše zaměstnance, před šířící se nákazou koronavirem COVID-19.
 
Část pracovníků je nucena, po zavedení opatření související s uzavřením základních škol, zůstat doma, přesto se snažíme, aby městský úřad fungoval bez většího omezení, které byste, jako klienti pocítili.
Věříme, že opatření je časově omezené a celá situace bude stabilizovaná.
Děkujeme za pochopení.
 
Ing. Lumír Kus, starosta města
Mgr. Dagmar Žáková, pověřená výkonem činností tajemníka úřadu.