Výzva MAS Český sever na podporu komunitního života na venkově

Publikováno: 6.10.2021 Autor: Pánková Denisa

MAS Český sever, z. s. vyhlašuje dne 4.10. 2021 Výzvu k podání žádostí o dotaci z programu Podpora komunitního života na venkově v MAS Český sever pro rok 2019, který schválil Ústecký kraj Usnesením zastupitelstva č. 105/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021.


Příjem žádostí: od 25.10. 2021 do 27.10. 2021 (do 14 hodin)

Předpokládaná alokace na výzvu: 243 826 Kč.

Výše dotace: min. 10 tis. Kč, max. 30 tis. Kč pro jeden projekt. (tzn.  výše způsobilých výdajů min. 11.500,- Kč a max. 34.500,- Kč.).Na realizaci projektů tvoří vlastní náklady žadatele minimálně 15 % z celkových způsobilých výdajů Dotace činí 85% způsobilých výdajů.

Realizace projektu: od 1.10. 2021 do  31.3. 2022

Oprávněný žadatel: o.p.s., spolek, ústav, církev na území MAS ČS (podrobnosti ve výzvě)


Na co lze žádat:

  1. Podpora spolkové činnosti v území (např. předávání znalostí, informační akce, aktivizace místního potenciálu, aktivity spolku)
  2. Podpora drobného komunitního života v území (např. společenské, sportovní a kulturní akce)

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE ZDE.