Výběrové řízení - Informatik - správce počítačové sítě Odboru vnitřních věcí Městského úřadu Rumburk

Publikováno: 18.10.2021 do 9.11.2021 Autor: Jagrová Ivana

Tajemnice Městského úřadu Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

informatik – správce počítačové sítě oddělení informatiky Odboru vnitřních věcí

Městského úřadu Rumburk

                               

Místo výkonu práce:

 • Rumburk

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • správa technických a programových prostředků (HW, SW)  a počítačové sítě v rámci

  městského úřadu, městské policie, hasičů, technického oddělení města a městského informačního centra

 • metodická a odborná pomoc zaměstnancům v rámci ICT (SW, HW, služební mobilní telefony apod.

 • zajišťování chodu a správné funkce počítačových aplikací a procesů zpracování dat

 • správa databází ve víceuživatelských počítačových systémech

 • koordinace zpracovávání více zároveň probíhajících aplikací (úloh) podle zavedených projektů, zejména ve složité informační a komunikační infrastruktuře

Požadavky pro vznik pracovního poměru:

 • občan starší 18 let

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt

 • občanská a morální bezúhonnost, svéprávnost

Kvalifikační předpoklady:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (v oblasti výpočetní techniky a informatiky výhodou)

            Pracovní místo vhodné i pro absolventy.

Další požadavky:

 • znalost zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémechveřejné správy

 • znalost zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti

 • znalost správy počítačové sítě

 • znalost serverových operačních systémů Windows 2012 server a vyšší,

  sítí ethernet a e-Governmentu

 • administrátorská znalost operačních systémů MS Windows

 • podpora uživatelů v MS Office a MS Windows

 • schopnost přesné, kvalitní a bezchybně odvedené práce

 • zodpovědnost, schopnost týmové, ale i samostatné práce

 • organizační a komunikační schopnosti, aktivní přístup a časová flexibilita

 • ochota dalšího vzdělávání v oboru ICT (semináře, školení)

 • řidičský průkaz skupiny „B“

Výhodou:

 • praxe ve státní správě nebo samosprávě, zejména v oblasti ICT

 • znalost VmWare, SQL databází a skriptovacích jazyků

 • praxe a zkušenosti se správou počítačových sítí

 • znalost anglického jazyka (min. na úrovni čtení technické dokumentace)

Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení výběrového řízení

 • jméno, příjmení a titul uchazeče

 • datum a místo narození uchazeče

 • státní příslušnost uchazeče

 • adresa trvalého pobytu uchazeče

 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

 • kontaktní telefonní číslo, případně e-mail uchazeče

 • datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)

 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platové zařazení: 9. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platové rozpětí od 19 730,00 Kč až 28 920,00 Kč podle zápočtu let odborné praxe + osobní příplatek)

Pracovní poměr: na dobu neurčitou (zkušební doba 3 měsíce), plný pracovní úvazek

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody

Lhůta pro podání přihlášky: písemnou přihlášku s požadovanými doklady v listinné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 08. 11. 2021 do 16:00 hod.

Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

Obálku označte textem: Neotevírat – Výběrové řízení – informatik  OVV

Nabízíme: stabilní práci v přátelském kolektivu s prostorem pro vlastní seberealizaci, dovolenou v délce 25 dnů, pružnou pracovní dobu, čerpání výhod ze sociálního fondu (např. příspěvek na stravné, penzijní nebo životní připojištění nebo příspěvek na regeneraci, zdravotní volno v délce 5 dnů), služební telefon, průběžná školení a možnost přidělení bytu

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

Bližší informace k náplni práce Vám poskytne pan Václav Leso, pověřen výkonem činností vedoucího odboru vnitřních věcí (tel. 412 356 250, vaclav.leso@rumburk.cz).

 

Rumburk 18. 10. 2021

Ing. Lenka Kazberuková, v. r.

tajemnice Městského úřadu Rumburk

Soubory ke stažení

clanky7908/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 18. 10. 2021, 15:49h