Lávka v Pražské ulici je již dokončena

Publikováno: 5.10.2021 Autor: Pánková Denisa

Lávka pro pěší v ulici Pražská v délce dvacet tři metrů a šířce dva a půl metru, jejíž investiční náklady přesáhly čtyři a půl milionu korun, byla dokončena a slavnostně předána.

Po zimní přestávce byla stavba lávky zahájena v březnu letošního roku. Pohyb chodců přes tok Mandavy byl zajištěn provizorní lávkou, která byla vybudována v těsné blízkosti.

Celé akci předcházelo zajištění stavby z hlediska dopravního řešení a pohybu nepovolaných osob po staveništi. Po demoličních pracích zpevněných ploch a opěr lávky byli ke stavbě přizvání správci inženýrských sítí, s kterými byla celá stavba koordinována.

Po úpravě projektové dokumentace, která respektovala provizorní přeložku vodovodu a plynovodu, mohly stavební práce na samotné lávce pokračovat. Zde se provedlo zajištění spodní stavby pomocí mikropilotáže, vyřešila se příprava hlavních ocelových nosníků a spřažení s betonovou mostovkou.

Po osazení nosníků byla lávka staticky zajištěna, dovystužena a vybetonována. Pochozí plocha byla opatřena protiskluznou úpravou. Poté bylo osazeno zábradlí a neopomnělo se na úpravu okolního terénu včetně koryta řeky Mandavy.

Práce byly zakončeny poslední zářijový den hlavní mostní prohlídkou, která potvrdila, že je lávka připravena na zahájení provozu.

Slavnostního předání a přestřižení pásky se zúčastnil starosta Rumburku Lumír Kus, zástupce firmy ZEPS, s.r.o. Darek Šváb, technický dozor stavby Jiří Cobl, stavbyvedoucí Robert Hlavatý, vedoucí odboru komunální věcí Libor Šimeček a správce komunikací Jiří Tillner.