Informace z radnice - 42. týden

Publikováno: 26.10.2021 Autor: Pánková Denisa

Rada města schválila podání žádosti o dotaci na vybavení jazykové učebny na ZŠ Tyršova.

Za účasti místostarosty města Růžičky proběhl v Tisé workshop zaměřený na přeshraniční spolupráci obcí s neziskovými organizacemi.

Starosta města se zúčastnil koordinační porady s PČR a MP Rumburk a starosty okolních obcí, na které byla hodnocena bezpečnostní situace v regionu za uplynulý měsíc.

Starosta města jednal s majiteli podniku, který má v Rumburku pobočku, o možnostech rozšíření provozu. Záměrem majitele je najít možnosti rozvoje v intravilánu města z důvodu snadné dostupnosti pro zaměstnance, kterými jsou především ženy mající doma malé děti.

Místostarosta města Pimpara se zúčastnil kontrolního dne na stavbě „Centrum POKORUM  v ulici 2. polské armády 1094/27“; zároveň proběhl i kontrolní den stavby “ Revitalizace sídliště Na Valech”.

Místostarosta města Růžička společně s ministrem Brabcem, ředitelem firmy TOS Varnsdorf Rýdlem a senátorem Linhartem slavnostně přestřihli pásku. Byly tak otevřeny nově zrekonstruované moderní výrobní prostory slévárny, které především přispějí k lepšímu životnímu prostředí v našem městě.

V Hradci Králové proběhla dvoudenní konference Svazu měst a obcí, které se za Rumburk zúčastnil starosta města. Hlavním tématem bylo zajištění trvalého rozvoje měst a obcí a jejich stabilní financování.