Informace z radnice - 41. týden

Publikováno: 19.10.2021 Autor: Pánková Denisa

Starosta města se zúčastnil projednání Plánu dopravní obslužnosti Ústeckého kraje.

Starosta města spolu s místostarostou Pimparou jednali s občany o provozování motokrosové trati v lokalitě ulice Bezručova. Na jednání byl přítomen provozovatel motokrosové trati a zástupci občanů bydlící v lokalitě dotčené provozem trati.

Místní akční skupina Český sever pořádala výjezdní zasedání k odpadové problematice do obcí, kde si samosprávy sami řeší svoz a likvidaci odpadu. S ohledem na řešení stejné problematiky v našem regionu se zasedání zúčastnil starosta města.

Místostarosta Růžička se zúčastnil tradičního setkání litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta se zástupci měst a obcí na území Litoměřické diecéze.

Místostarosta Pimpara se zúčastnil semináře „Snižování uhlíkových stop budov s využitím vodíku“. Dále se zúčastnil zasedání Komise prevence kriminality našeho města a následně i jednání s Agenturou pro sociální začleňování o další spolupráci.

Za účasti místostarosty Růžičky proběhlo jednání Rady Euroregionu Nisa, které mimo jiné řešilo přípravu přeshraničních programů v období let 2021 až 2027.

Místostarosta Pimpara se zúčastnil kontrolního dne na stavbě “Centrum POKORUM  v ulici 2. polské armády 1094/27”.

Starosta města se zúčastnil zahájení hasičské soutěže dětských družstev na Strážném vrchu v Rumburku.