Informace z radnice - 40. týden

Publikováno: 11.10.2021 Autor: Pánková Denisa

Starosta města společně se zástupci dodavatelské firmy a stavebním dozorem ukončili rekonstrukci lávky pro pěší na Pražské ulici.

Starosta města se zúčastnil online diskuse pořádané Svazem měst a obcí na téma Zajištění stomatologické péče v obcích. Výsledkem je ale pouze zjištění známého faktu, že stomatologů je v malých městech a obcích nedostatek.

Starosta města a místostarosta města Pimpara se zúčastnili jednání Investiční komise Rady města Rumburk.

Proběhlo pravidelné jednání Bezpečnostní rady ORP Rumburk za účasti Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby, Sboru dobrovolných hasičů Rumburk. Za město Rumburk se jednání účastní starosta, místostarostové, tajemnice MěÚ a tajemník bezpečnostní rady.

Rada města na své schůzi schválila snížení věkové hranice pro použití služby Senior taxi na 65 let a zrušila časové omezení. Nyní lze využívat tuto službu 24 hodin denně.

Rada města schválila nákup nového čistícího a zametacího stroje. To by mělo zajistit efektivnější úklid ve městě.

Starosta města spolu s několika dalšími starosty z regionu jednali s generálním ředitelem Krajské zdravotní MUDr. Petrem Malým. Tématem byla možná podpora nového zdravotního personálu rumburské nemocnice ze strany obcí.

Místostarosta města Pimpara se zúčastnil kontrolních dnů na stavbách „Most Sukova ulice vedle zimního stadionu“; „Revitalizace sídliště Na Valech” a „Centrum POKORUM  v ulici 2. polské armády 1094/27“.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Rumburku zahájil starosta města přáním úspěšného provedení voleb a přivítáním předsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí.

Starosta města společně s místostarostou města Růžičkou zahájili v Domu kultury Den seniorů. Tradice každoročního vyjádření úcty ke stáří se po loňské přestávce opět rozběhla.